Fylkestingsrepresentant Morten Ekeland fra Sosialistisk Venstreparti har innsendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Han ber fylkesordføreren besvare om han er enig med SV i at det er fornuftig å bruke fylkeskommunens eierskap i Agder kollektivtrafikk AS for å sikre gode rammebetingelser for at studenter kan bruke kollektive reisemidler i sin hverdag? Videre vil han vite om fylkesordføreren vil være med, sammen med SV og andre partier, å reise en politisk sak om dette i fylkestinget til høsten, slik at dette kan bli en del av budsjettet de neste årene. Interpellasjonen besvares i fylkestinget 20. juni.

Her er interpellasjonsteksten:

Interpellasjon fylkestinget 19. juni 2018 fra SV

Gratis busskort til alle førsteårsstudenter i hele Agder

Fylkesordfører,

I fjor valgte Kristiansand bystyre å gi alle førsteårsstudenter som meldte flytting til Kristiansand kommune gratis busskort. Reaksjonene fra mange andre kommuner i Agder har vært kraftige og flere kommuner har vedtatt gratis busskort for studenter bosatt i egne kommuner.

SV mener Kristiansand bystyres vedtak er uheldig for samarbeidet mellom ulike kommuner i regionen. Både kommuner og fylkeskommuner er i prosess for sammenslåinger og denne typen konflikt bidrar ikke til økt samarbeidsklima på Agder.

Samtidig finnes det gode måter for å bedre muligheten for studenter å bruke buss og andre kollektive reisemidler. Studentorganisasjonen i Agder har foreslått å innføre årskort for studenter som ønsker å bruke buss i hverdagen. Per i dag er Kristiansand den eneste storbyen i Norge som ikke tilbyr mulighet for å kjøpe årskort. Det er beklagelig at AKT ikke ser det som formålstjenlig å tilby dette.

For unge er det viktig å kunne reise effektivt i en hektisk hverdag. Vi vet at reisevaner som utvikles i de første årene som voksen bidrar til å forme reisevaner videre i livet. Buss bør derfor være et attraktivt og miljøvennlig alternativ for flest mulig

SV mener derfor det er fornuftig og bra at Agder som region legger til rette for gode kollektivløsninger slik at det blir enkelt for studenter å kunne benytte buss som reisemiddel til og fra skole og fritidsaktiviteter. Men dette bør være en strategi som hele regionen står bak heller enn at kommunene skal overby hverandre i gode vilkår som ikke fremmer samarbeid.

SV mener derfor at fylkeskommunen bør bruke sitt eierskap aktivt slik at AKT kan tilby alle studenter rabattert årskort på bussen.

Spørsmål:

Er fylkesordføreren enig med SV i at det er fornuftig å bruke vårt eierskap i AKT for å sikre gode rammebetingelser for at studenter kan bruke kollektive reisemidler i sin hverdag?

Vil fylkesordføreren være med, sammen med SV og andre partier, å reise en politisk sak om dette i fylkestinget til høsten, slik at dette kan bli en del av budsjettet de neste årene?

På vegne av Agder SV

Morten Ekeland

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. juni 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HKU På Vennesla Bibliotek
  av jto, 24.04.19

  Vennesla kulturhus er blitt en solid kulturspreder

  Les mer
 • Klimasterik Logo
  av jto, 23.04.19

  Interpellasjon om klimastreik og fravær

  Les mer
 • Harald -Fauskanger -Andersen
  av jto, 23.04.19

  Interpellasjon om Jernbaneforums Sørs fremtidige prioritereringer

  Les mer