Venstres to representanter i fylkestinget Beate M. Johnsen og Stein Inge Dahn jar sendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman om åpenhet i Interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskaper (AS) som Vest-Agder fylkeskommune er involvert i. Interpellasjonen vil bli behandlet i fylkestingets samling 25. oktober. Interpellasjonsteksten kan leses i sin helhet nedenfor.

Til fylkesordfører

Eierskapsmeldingen for de IKS og AS som fylkeskommunen er involvert i, ble vedtatt i fylkestinget 12.12.2017. Meldingen skal bidra til åpenhet om fylkeskommunens samlede virksomhet, ved å gi oversikt over fylkeskommunens eierinteresser og rammene for styring og kontroll av disse. Den viser god oversikt over selskaper med fylkeskommunal eierskap og sier bl.a. at fylkeskommunen har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer at flertallet i fylkestinget eller det organ som har fått myndighet til det, kan gi sine representanter instruks om stemmegivning i representantskapet.

Punkt 2 i de overordnede prinsippene til VAF sin eierstyring sier: Det skal være åpenhet knyttet til fylkeskommunens eierskapsutøvelse og selskapets virksomhet.

Kommunal rapport skriver i sin juni utgave, at det skorter mye på innsyn for offentligheten til IKS. I avisens undersøkelse har kun 1/3 del av alle selskapene i Norge svart på tilsendte spørsmål. Venstre ønsker å få innsikt i hvordan åpenhet praktiseres i selskapene fylkeskommunen er delaktig i, og ber fylkesordfører redegjøre for følgende:

 • Hvilke av selskapene fører postjournal?
 • Hvilke selskap har som hovedregel at styremøter skal gå for åpne dører?
 • Hvilke selskaper publiserer innkalling, sakspapirer og protokoller på selskapets nettside? Er informasjonen lett tilgjengelig for offentligheten?
 • Hvilke selskaper fører arkiv etter arkivloven m/forskrifter?

 Vil fylkesordfører bidra til økt åpenhet i de selskaper fylket har eierinteresse i, ved å sette fokus på de fire nevnte punktene?


Vest-Agder Venstre

Stein Inge Dahn og Beate M. Johnsen

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. september 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer