-Jeg har som alle andre fylkestingsmedlemmer i Vest-Agder mottatt rapporten “469 - Hidra landfast vurdering av Statens vegvesens kalkyler” datert den 15. februar - som en dokumentasjon og tilleggsinformasjon til Hidra Vel sin bekymringsmelding, skriver fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene innledningsvis i en interpellasjon innsendt til fylkesordfører Terje Damman. Interpellasjonen avsluttes med spørsmålet: -Vil fylkesordføreren som Demokratene at denne viktige rapporten fra Hidra Vel nå må behandles av hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø?

Kleppe skriver i interpellasjonen at: "Rapporten var planlagt å bli utarbeidet og levert til politikerne før møtene i SAM-utvalget, fylkesutvalget og fylkestinget i februar. Årsaken til at ikke denne kunne leveres ut til fylkestinget medlemmer var at Hidra Vel og sivilingeniør Ring Veisdal, som har utarbeidet rapporten, ikke fikk tilgang til kalkylene før det var syv dager igjen til fylkestingets møte i februar."

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mars 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • FT-web 231018
  av jto, 18.10.18

  Følg fylkestingets oktober-møte live på web

  Les mer
 • Hestmanden på Silokaia
  av jto, 10.10.18

  Interpellasjon om drift- og vedlikeholdsmidler til museumsskipet Hestmanden

  Les mer
 • Steinar B Andersen 2015
  av jto, 26.09.18

  Interpellasjon om strategi- og handlingsplan for fiskeri og maritime næringer i Agder

  Les mer