Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn en interpellasjon hvor han ber om at fylkeskommunen skal garantere for drift- og vedlikeholdsmidler til dampskipet Hestmanden, gjerne i samarbeid med andre. Bakgrunnen er at det ikke er lagt inn slike midler i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Interpellasjonen vil bli besvart i fylkestinget 25. oktober.

Interpellasjonen har følgende ordlyd:

Ærede fylkesordfører. Etter min mening er det en nasjonal skandale at ikke Hestmanden fikk de nødvendige omsøkte 4,7 millioner kroner til drift og vedlikehold i statsbudsjettet for 2019. Om dette blir vedtaket etter stortingets behandling av statsbudsjettet - så vil ikke Hestmanden bli et seilende skip i under frigjøringsjubileet i 2020.

Demokratene mener at denne nasjonale skammen må unngås ved at Vest-Agder fylkeskommune snares tar et økonomisk ansvar - gjerne i samarbeid med andre bidragsytere - for å garantere at de nødvendige 4,7 millioner kroner for 2019 kommer på plass, slik at Hestmanden skal være seilingsklar til frigjøringsjubileet i 2020.

Er fylkesordføreren enig med Demokratene i en slik løsning?

Vidar Kleppe
Demokratene

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. oktober 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Forside Rapport ATP 2018
  av elma11, 22.02.19

  Belønningsrapporten for 2018 viser nedgang i personbiltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Trafikkskilt 131218
  av jto, 17.12.18

  Bør skiltmyndighet for fylkesvei overføres til fylkeskommunene?

  Les mer
 • Terje -Damman
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Terje Damman med innholdsrik årstale til fylkestinget

  Les mer