Fylkestingsrepresentant Benedichte Limmesand Hellestøl fra Høyre har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Hun ber fylkesordføreren besvare spørsmål knyttet til om Vest-Agder fylkeskommune vil innføre tiltak for å få til en mer inkluderende ansettelsespolitikk. Fylkesordføreren vil besvare interpellasjonen under fylkestingets møte 20. juni.

Her er interpellasjonen:

Fylkesordfører,

Vi vet at altfor mange av Vest-Agders innbyggere står utenfor arbeidslivet. Det å ha et arbeidsliv med plass til alle er viktig for samfunnet, og for at den enkelte skal ha et godt liv. Fylkeskommunen er en stor arbeidsgiver i regionen, og bør være et forbilde for både kommunene og næringslivet når det gjelder å ha en inkluderende ansettelsespolitikk.

I vår landsdel har vi en høy andel arbeidstakere som av ulike grunner har vært ute av arbeidslivet i perioder, og derfor har utfordringer med å skaffe seg arbeid. Vi har også en høy andel innvandrere, særlig fra land utenfor EU, som opplever det vanskelig å få innpass i arbeidslivet, og vi har sett flere eksempler på at personer med gode kvalifikasjoner men «unorske» etternavn ikke kommer på jobbintervju før de endrer navnet sitt. I Agder skal alle ha mulighet til å komme inn i arbeidslivet.

Høyre ber fylkesordføreren svare på hva han mener om å innføre følgende tiltak:

 1.     Vest-Agder fylkeskommune skal ha som mål at 5% av nyansettelser skal være mennesker med hull i CV-en eller nedsatt arbeidsevne.

 2.     Vest-Agder fylkeskommune iverksetter forsøk med anonyme jobbsøknader i fylkeskommunale ansettelser, med mål om mer mangfoldig sysselsetting

Benedichte Limmesand Hellestøl, Høyre

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. april 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Trafikkskilt 131218
  av jto, 17.12.18

  Bør skiltmyndighet for fylkesvei overføres til fylkeskommunene?

  Les mer
 • Terje -Damman
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Terje Damman med innholdsrik årstale til fylkestinget

  Les mer
 • Terje Damman Holder Årstale 2018
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Damman: -Regionplan Agder 2030 blir en ambisiøs og fremtidsrettet plan

  Les mer