Venstres gruppeleder Beate Marie Johnsen og vararepresentant Dag Vige har til fylkestingsmøtet i slutten av denne måneden sendt inn en interpellasjon med utgangspunkt i skolelevers klimastreik og fravær fra undervisning. Fylkesordfører Terje Damman vil besvare spørsmålene som blir reist i møtet. Nedenfor gjengis interpellasjonsteksten i sin helhet.

«Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida.» Dette er den første setningen i selve grunnloven for norsk skole: Opplæringsloven. Når elever over hele landet nå er inspirert av en 16-åring fra Sverige som streiker, så er det nettopp denne formuleringen de tar på alvor. Den samme loven slår fast at elevene skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst.

Det engasjementet som vi har sett i senere tid blant unge mennesker, er også helt i tråd med dette. Derfor heier Venstre på unge mennesker som er engasjert i egen og andres fremtid, som er lei av prat, og krever handling. Dette er politisk engasjement på sitt beste.
Den grønne omstillingen av samfunnet går nå i et rasende tempo. Nå er det ikke lenger teknologien, bare viljen og det politiske engasjementet det står på. Vi trenger ungdommens engasjement for å bli bedre, og for å gjøre det rette.

Venstre har fått forståelsen av at videregående skoler i Vest-Agder gir elevene fravær i forbindelse med streik for klima. Venstre mener vi trenger ungdommens engasjement. I arbeidslivet er det tillatt med politisk streik. For å kunne bli betraktet som en lovlig streik, må den politiske streiken være av kort varighet (f. eks. to – timer, maksimum en dag) og være varslet på forhånd. I denne forbindelse ønsker vi å få klarhet i hvordan regler for politisk engasjement håndteres i fylkeskommunen.

politiskfravær.no. kan man lese følgende:

HVA ER POLITISK FRAVÆR?

Dersom du er elev i videregående skole og er borte fra undervisningen, har det to konsekvenser: For det første teller fraværet mot fraværsgrensa på 10 prosent for sluttvurdering i fag, for det andre føres fraværet på vitnemålet.

Du kan få unntak fra disse reglene dersom du kan dokumentere at fraværet er på grunn av:

 • helse- og velferdsgrunner
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur

For å få kreve at politisk fravær ikke skal telle mot fraværsgrensa, og ikke føres på vitnemålet, må fraværet dokumentes. Politisk fravær «kan dokumenteres av en politisk organisasjon».

I årsrapport 2018 fra elevombudet, pekes det på tidligere undersøkelser angående elevdemokrati og vedtak i fylkesting og HKU for å styrke nettopp dette. Med det som bakgrunn stiller Venstre følgende spørsmål til fylkesordfører:

 • Hvordan praktiserer fylkeskommunen reglementet for fravær i forbindelse med politisk aktivitet? 
 • Har elevene i videregående skole fått nødvendig informasjon om hva som kreves for at engasjementet ikke skal føre til fravær?
 • Hvor mange elever har levert dokumentasjon som gir rett til at fravær ikke er ført?
 • Bør elever i videregående skole ha samme mulighet og rammer for å streike, slik arbeidstakere har i arbeidslivet?

 

Dag Vige og Beate Marie Johnsen

Venstre

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. april 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer