Fylkestingsrepresentant Steinar Bergstøl Andersen fra Fremskrittspartiet har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman om fiskeri og maritime næringer. -Er fylkesordføreren enig med FrP i at vi bør få på plass en tydeligere og mer samkjørt fiskeri og maritim satsning i Agder, spør Andersen i interpellasjonen. Interpellasjonen vil bli besvart i fylkestinget 25. oktober.

Her er interpellasjonsteksten:

Fiskeri og maritime næringer er viktig for landsdelen, og mye tyder på at denne næringen vil bli enda viktigere i årene som kommer. FrP er av den oppfatning at vi som fylkeskommune bør spille en aktiv rolle i å sørge for at denne næringen styrker og utvikler seg. Vi ser at aktiviteten innen fiskeri og maritime næringer er økende, og vi ønsker derfor at fylkeskommunen vurderer å øke sitt engasjement innen dette næringsfeltet.

Agder har hatt stor suksess med næringsklynger innen olje- og gassindustrien, og nå er det etablert næringsklynge innen den maritime næring. Blå næringer er også på trappene til å bli et utdanningstilbud ved fylkets videregående skoler.  Det er også et ønske fra næringen at det etableres et utdanningstilbud ved Universitetet i Agder innen maritime næringer.

OECD er av den oppfatning at det vil skapes omlag 40 millioner arbeidsplasser globalt innen 2030 i havrelaterte næringer, og at havøkonomiens totale verdiskapning vil dobles innen 2030. De områdene som OECD ser for seg at det vil komme sterk vekst er innenfor havvind, oppdrett, fiskeforedling og havnevirksomhet. Det er åpenbart at fiskeri og maritime næringer vil skape økonomisk vekst og mange nye arbeidsplasser i Norge. Derfor ønsker FrP at Vest-Agder fylkeskommune og snart Agder fylkeskommune skal være en betydelig og tilretteleggende aktør innen denne næringen.  

Det arbeider rundt 214 000 personer innen havnæring (Sjømatnæring, maritim næring og offshore petrolium) i Norge og havnæringen skaper verdier for nærmere 500 milliarder, det vil si rundt en fjerdedel av verdiskapningen i næringslivet.

Det jobbes godt i Agder for å utvikle og styrke vår kompetanse innen fiskeri og maritime næringer. Det pekes også på fra både næringen og regjeringen at fiskeri og hav er viktig, og vil bli enda viktigere i de kommende årene.

Nord-Norge er sterke innen fiskeri, og er klart størst innen denne næringen. For å sørge for at Agder også styrker seg innen denne næringen, så ønsker FrP at vi tar lederskap og sammen med aktører innen næringen utvikler er strategi og handlingsplan som kan samkjøre våre mål og ambisjoner inn mot akademia, næringsliv og sentrale myndigheter.

I Vest-Agder så har vi utvalg eller forum som har spesialisert seg innen landbruk, og innen jernbaneutvikling. Tiden er moden for at vi øker vår kompetanse og engasjement innen fiskeri og maritime næringer, og blir en enda viktigere og mer resurssterk samarbeidspartner for private aktører innen næringen. Derfor vil jeg først at vi utarbeider en strategi og handlingsplan på hvordan vi kan styrke næringen, og deretter at vi vurderer om man skal ha et råd eller utvalg som spesialiserer seg på fiskeri og maritime næringer.

Er fylkesordføreren enig med FrP i at vi bør få på plass en tydeligere og mer samkjørt fiskeri og maritim satsning i Agder?

Er fylkesordføreren positiv til mitt forslag der jeg vil be administrasjonen komme tilbake til fylkestinget med en sak der det blir utredet behovet for en strategi og handlingsplan innen fiskeri og maritime, og der administrasjonen også vurderer om hvordan vi kan som politikere tettere følge prosessen innen næringen tettere.

 

Steinar Bergstøl Andersen
Gruppeleder
Vest-Agder FrP

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. september 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer