Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet) inviterer ungdomsskolene i Kristiansandsregionen til å delta i miljøkampanjen «Den grønne kampen».

Kristiansandsregionen består av kommunene Iveland, Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand.

Bilde Hvorfor Jkjoere Ungdommen 

Om «Den grønne kampen»

Den grønne kampen består av tre deler

 1. Innovasjonscamp med tema miljøvennlig transport
 2. App-registrering av reiser til skole og på fritid
 3. Miljøprosjekt - elevarbeid som juryeres

Kampanjen er utviklet av Kristiansand kommune i samarbeid med Aptum kommunikasjon og finansieres av ATP- samarbeidet i Kristiansandsregionen.

Hensikt
En nasjonal reisevaneundersøkelse viser at foreldre i stor grad kjører ungdommene sine til fritidsaktiviter. 44 % av slike reiser gjøres med bil. Tilsvarende for skolereiser er 9 %.

Med dette som bakgrunn er hensikten med kampanjen er å redusere foreldrekjøring, noe som vil medføre lavere utslipp av klimagasser. Fokus på bedre folkehelse er også sentralt i kampanjen. Andre effekter av kampanjen er å gi ungdom mer ansvar for egne reiser, og å hjelpe foreldre ut av tidsklemma.

Grunner til din skole eller ditt trinn bør delta
I tillegg til blant annet bedre helse, faglig utbytte, lavere klimautslipp, bedre trafikksikkerhet med mer, vil en jury være med å kåre de beste klassene og/eller skolene. Elevoppgaver premieres. 

Om Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

Bilde1 Om Atp Og Maal

Les mer ved å trykke her. 

 

 

 

 

 

 

av Mathisen, Elisabeth Hording, publisert 13. juni 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • ATP Plan Dialogmoetebilde
  av elma11, 21.10.18

  Invitasjon til dialogmøte 7. november

  Les mer
 • Busskilt
  av jto, 17.10.18

  Aktuelt med liberalisering av ekspressbussnæringa

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 11.10.18

  Bred støtte til høring om videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger i Kristiansand

  Les mer

Siste fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

 • ATP Plan Dialogmoetebilde
  av elma11, 21.10.18

  Invitasjon til dialogmøte 7. november

  Les mer
 • Debatt under Bymiljøkonferansen 2018 Foto: Egil Strømme
  av elma11, 27.04.18

  Godt oppmøte på Bymiljøkonferansen 2018

  Les mer