Fylkesutvalget har bevilget 175 000 kroner i driftstøtte for i år til Kirkens SOS i Agder. Kirkens SOS i Agder er en frivillig, selvstendig og døgnåpen diakonal krisetjeneste som har eksistert i Agder siden 1976, og er tilknyttet sammenslutningen Kirkens SOS i Norge. Arbeidet er basert på at frivillige betjener en døgnåpen krisetelefon og chattetjeneste. Den lokale organisasjonen har begge agderfylkene som virkeområde og har vaktrom i Arendal og Kristiansand.

Arbeidet blir finansiert gjennom frivillig innsats og økonomisk støtte fra staten, forskjellige menigheter, agderkommunene og de to fylkeskommunene. Til sammen ca. 100 frivillige er med på å betjene Agder-kontorets SOS-telefoner og SOS-Chat. 

Vest-Agder fylkeskommune har i en årrekke bevilget støtte til Kirkens SOS. I 2014 og 2015 bevilget fylkeskommunen 150.000 kroner til virksomheten, mens det i 2016 og 2017 ble bevilget 175.000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. februar 2018 | Skriv ut siden