Invitasjon til konferansen "Samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor", 24. januar 2018.

Tid og sted:
24. januar 2018, kl. 09.00 - 15.15, Lyngdal kulturhus

Målgrupper:
Ordførere, rådmenn, enhetsledere, folkehelsekoordinatorer, frivilligkoordinatorer, frivilligsentraler, frivillige organisasjoner, og de lovpålagte rådene der de frivillige foreningene er representert – i alle kommuner i Vest-Agder.

Arrangør:
Frivillighet Norge, KS Agder og Vest-Agder fylkeskommune

Tema:
Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund kommune har igangsatt ulike prosesser for å utvikle en kommunal frivillighetspolitikk. I konferansen fokuseres det på erfaringer fra de fire kommunene og hvordan kommunen kan bli en god tilrettelegger for frivilligheten for å skape gode lokalsamfunn. Målet er å spre erfaring og bygge kompetanse på hva som må til for å utvikle en større grad av samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor.

Interessen og behovet for samarbeid mellom frivillighet og kommune har økt i løpet av de siste årene. Dette skyldes blant annet større bevissthet om at det store mangfoldet av aktiviteter foreningene driver skaper en rekke merverdier som også bidrar til å forebygge samfunnsutfordringer. Eksempler er hvordan frivilligheten er helsebyggende, kvalifiserende, integrerende, virker trivselsfremmende, forebygger ensomhet og skaper tillit mellom mennesker.

Konferansen er gratis
Deltagelse på konferansen er kostnadfritt. Den finansieres med midler fra Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Miljødirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.


Program

Påmelding

 

Velkommen!