Klang av Oldtid byr på nyskapende musikk satt i perspektiv med oldtiden. Bronselur, neverlur, bukkehorn og slagverk opptrer med sang, akkurat som for 3000 år siden. Arrangementet finner sted på Jærberget, Penne, ved Nordberg Fort på Lista 17. juni klokken 13.00. Konserten holdes foran helleristningene. Ved dårlig vær blir konserten holdt på Nordberg fort. Det er gratis inngang.

Fra Klang av oldtids brosjyre:

Langs hele kysten finner vi spor fra bronsealderen. Helleristningene, skålgropene og hulemaleriene har inspirert oss til prosjektet Bergkunst. Konsertene arrangeres på lokaliteter med bergkunst i nærområdet.

Klang av Oldtid ble etablert i 2013 med autentiske drakter og kopier av de eneste spillbare lurene som i dag finnes fra bronsealderen. Musikken er inspirert av norrøn mytologi fra Håvamål og teksten på Tunesteinen. Elektronikk og improvisasjon kombineres med bestillingsverk.

Klang av Oldtid har hatt konserter i hele Norden og har samarbeidet med Nationalmuseet i København, Vitlycke museum i Bohuslen, Arkeologisk museum i Stavanger – AmUiS, NTNU Vitenskapsmuseet og NIKU i Oslo. Første CD «Bronselur» utkom i 2015 og vår nye CD «Tunesteinen» lanseres høsten 2018.

Nettside: http://bronselur.no/

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. juni 2018 | Skriv ut siden