Fraværet i videregående skole har gått ned med 40 prosent for dager og 33 prosent for timer etter innføringen av fraværsgrensen i fjor høst. Det er også færre elever som slutter underveis i skoleåret - og færre som ikke får karakter i et eller flere fag. Foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet viser at fraværet i videregående skole har gått kraftig ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk tre dager og åtte timer fravær dette skoleåret, mens det forrige skoleår var fem dager og 12 timer.

Flere får karakter

– Mange fryktet at fraværsgrensen ville føre til at flere elever ikke fikk karakter i fag og at flere sluttet i videregående. Tallene viser det motsatte, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fra forrige skoleår er det en liten nedgang i andel elever som ikke får karakter i faget – fra 3,2 til 3,1 prosent. Foreløpige tall viser at det også er litt færre elever som slutter i løpet av skoleåret, sammenlignet med de to foregående skoleårene. Det er imidlertid også her forskjeller mellom fylkene.

Minst fravær på yrkesfag

Fraværet har gått mest ned blant elever på yrkesfag. Her er fraværet halvert fra seks til tre dager. Fraværet er nå lavere blant elever på yrkesfag enn elever på studieforberedende. Mens det typiske fraværet på yrkesfag er tre dager og syv timer, er det typiske fraværet på studieforberedende tre dager og ni timer.

– Det er interessant å se at fraværet har gått så mye ned på yrkesfag, hvor det tradisjonelt er flest elever som dropper ut. Det er for tidlig å si sikkert om fraværsgrensen vil påvirke frafallet i videregående skole på lengre sikt, men de foreløpige tallene er svært positive, understreker kunnskapsministeren.

Nedgang i alle fylker

Dagsfraværet har gått ned i alle fylker, men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark. Elever i Oslo og Finnmark hadde forrige skoleår typisk syv dager fravær, mens de i år har tre dager fravær. Det er mer enn en halvering i antall fraværsdager.

Også timefraværet har gått ned i alle fylkene fra i fjor til i år. Finnmark og Troms har hatt størst nedgang i timefraværet. Det er imidlertid store forskjeller i timefravær mellom fylkene. I Oslo har en elev normalt 14 timer fravær. Lavest timefravær har Telemark, Oppland og Sogn og Fjordane, der en elev typisk har seks timer fravær.

– Fylkesforskjellene er noe av det vi vil se nærmere på når fraværsgrensen skal evalueres. Vi vil også undersøke hvordan skolene følger opp elever som nærmer seg eller går over grensen, sier kunnskapsministeren.

I løpet av høsten 2017 kommer første delrapport i evalueringen av fraværsgrensen. Sluttrapport skal leveres høsten 2019.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. juli 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Klasseromsundervisning
  av jto, 14.09.18

  Mer enn hver femte nordmann på skolebenken

  Les mer
 • Byremo Videregående Skole 2018
  av jto, 11.09.18

  Byremo videregående skole er nominert til dronning Sonjas skolepris 2018

  Les mer
 • Gratis Eksamensforberedende Kurs 2018
  av jto, 07.09.18

  Gratis forberedende eksamenskurs om du vil ta ny eksamen

  Les mer