Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har nå besluttet at Vest-Agder fylkeskommune tildeler totalt 200.000 kroner i tilskudd til Kristiansand kommune til arbeid med "Barnas arkitekturdag" og "Virtuel reality-stasjon". Alle kommuner i fylket ble i januar invitert til å søke om midler til by- og tettstedsutvikling. Bare Kristiansand kommune sendte inn søknad innen fristen. Kommunen fikk innfridd begge søknadene.

I invitasjonen ble det ble det opplyst at fylkeskommunen kan bistå kommunene faglig og økonomisk med blant annet:

 • Utarbeidelse av mulighetsstudier
• Fortettingsanalyser
• Byrom-/nærmiljøanalyser
 • Seminarer og studieturer
• Modeller av byområdene med randsoner
• Arkitektkonkurranse eller parallelloppdrag
• Medvirkningsprosesser i by- og tettsted

Kristiansand kommune har søkt om og fått tildelt 50.000 kroner i støtte til gjennomføring av arrangementet "Barnas arkitekturdag". På Barnas Arkitekturdag kan barnefamilier delta i en stor variasjon av verksteder og aktiviteter i forskjellige lokaler i Kvadraturen. Tema for verkstedene er arkitektur og byplanlegging. Prosjektet inviterer barn og unge til medvirkning i den forstand at de selv får lov til å være arkitekt/byplanlegger og idéutvikler for en dag. Noen av aktivitetene inviterer til konkrete designoppgaver i Kvadraturen som kan brukes som innspill og forarbeid til planarbeid. Arrangementet ble gjennomført for første gang i 2018, og blir av kommunen vurdert som en stor suksess med cirka 1100 besøkende.

Kristiansand kommune har videre søkt om og fått tildelt 150.000 kroner i støtte til etablering av VR-stasjon ("Virtual Reality"), hvor hensikten er formidling og medvirkning i planprosesser i byutviklingsområdet Lund torv og transformasjonsområdet Marviksletta. VR-stasjonen vil kunne brukes til å digitalt fremstille utforming og design av fremtidige planer. Eksempelvis kan en beveges seg rundt i fremtidens Marviksletta som i et spill, derav navnet "Virtual Reality". Dette er en metode som i stadig større grad benyttes i byutviklingsprosjekter for å fremstille plankart osv på en mer forståelig måte for brede befolkningslag. Blant annet har Stavanger kommune aktivt benytter VR i arbeid med ny byplan for å illustrere foreslåtte høyder og nye bygninger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. april 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer