I forbindelse med bygging av ny fylkesvei 804 ved Feda er det i samråd med Kvinesdal kommune etablert omkjøringsveg via Høylandsfoss. Kvinesdal kommunestyre vedtok i april 2017 å etablere lys på strekningen Refsti - Høylandsfoss - Vatland for å øke trafikksikkerheten. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i sist møte at det gis et tilskudd på 150.000 kroner til Kvinesdal kommune for etablering av veilys på omkjøringsvegen.

Kommunen hadde ingen forutgående dialog med fylkeskommunen eller vegvesenet før vedtaket om å etablere veilys ble fattet.  I det samme vedtaket er det lagt inn en forventning om at Vest-Agder fylkeskommune bidrar til utbedringstiltak på den planlagte omkjøringsvegen, i form av for eksempel belysning og andre forhold som har betydning i forhold til veiens standard og trafikksikkerhet. 

Totalkostnaden for etablering av veilys er på 550 000 kroner eksklusiv mva.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Jernbaneforum Soer 04022019
  av elma11, 08.02.19

  Jernbaneforum Sør møtte statssekretær Anders B. Werp

  Les mer
 • Busskilt
  av jto, 28.01.19

  Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

  Les mer
 • Asfalteringsmotiv
  av jto, 25.01.19

  Stor prisvekst på asfaltarbeider kan få konsekvenser

  Les mer