Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunden for ledige og eventuelt nyopprettede drosjeløyver i Kristiansand kommune for perioden 13. september til 31. desember 2018.

Utlysningen gjelder kun drosjeløyver med tilslutningsplikt til Agder Taxi.

Søkere som ønsker å bli vurdert må søknad med alle nødvendige vedlegg innen 11. oktober 2018.

Dersom du ønsker å søke på drosjeløyve med tilslutningsplikt til Agder Taxi i Kristiansand må du søke og legge ved alle nødvendige vedlegg. Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Er du interessert i å søke bruk dette søknadsskjemaet.

Søkere må fylle kravene i yrkestransportloven. For å få tildelt drosjeløyve må søkeren oppfylle krav til vandel, økonomi og faglig kompetanse fastsatt i Yrkestransportloven § 4, les mer her.

Søkere som har eller vil starte på utdanningen for å oppnå faglig kompetanse kan komme i betraktning dersom det ikke er andre kvalifiserte søkere.

Som søker må du dokumentere eventuel fortrinnsrett til ledig løyve ved å levere inn dokumentasjon på ansiennitet. 

 

Kontaktinformasjon
Spørsmål kan rettes til Even Askildsen på telefon 38 07 47 09 eller e-post even.askildsen@vaf.no.

Ferdig utfylt manuelt søknadsskjema med vedlegg sendes til postmottak@vaf.no eller til

Vest-Agder fylkeskommune
v/ Regionalavdelingen
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand

Husk å merke søknaden med: "18/07314".

Kontaktperson

Even Askildsen

38 07 47 09

Even.Askildsen@vaf.no

 

Bruk helst elektronisk søknad.

 

Alternativt manuelt søknadsskjema med vedlegg sendes til

postmottak@vaf.no

eller

Vest-Agder fylkeskommune
v/ Regionalavdelingen
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand.

Husk å merke søknaden: "18/07314".