Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunden for ledige og eventuelt nyopprettede drosjeløyver i Kristiansand kommune for perioden 14. september 2017 til 11. januar 2018.

Utlysningen gjelder kun drosjeløyver med tilslutningsplikt til Agder Taxi AS.

Søkere som ønsker å bli vurdert må sende inn søknad med alle nødvendige vedlegg innen 12. oktober 2017.

Dersom du ønsker å søke på drosjeløyve i Kristiansand med tilslutningsplikt til Agder Taxi AS må du sende inn søknad og legge med alle nødvendige vedlegg. Søknader uten dokumentasjon/ nødvendige attester vil ikke bli behandlet. Søknader til annen drosjesentral i Kristiansand kommune vil heller ikke bli vurdert. 

Last ned søknadsskjema her

For å få tildelt drosjeløyve må søkeren oppfylle krav til vandel, økonomi og faglig kompetanse fastsatt i Yrkestransportloven § 4. Les mer om dette på våre hjemmesider ved å trykke her. 

Det er søkeren som må dokumentere eventuell praksis som drosjefører. Dette kan dokumenteres via skiftlapper fra sentral, evt. lønnsslipp. Vi ber om at skiftlapper sendes elektronisk til oss direkte fra sentralen. 

Søkere som har startet eller vil starte på drosjekurs for å kvalifisere seg, kan komme i betraktning hvis eksamen bestås før neste utlysning, dersom det ikke er andre kvalifiserte søkere.

 

Nødvendige vedlegg/attester til søknaden:

 • Politiattest. Bestilles på www.politi.no eller ved å trykke her. 
 • Tilsagn om garanti fra bank eller forsikringsselskap Kr 81.000,- for ett ordinært løyve, kr. 45.000,- for hvert påfølgende løyve
 • Attest for skatt og merverdiavgift. Bestilles på www.altinn.no (skjema RF-1316). 
 • Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund (gjelds-/konkursforhandlinger) tlf. 75 00 75 00. Bestilles på www.brreg.no eller ved å trykke her. 

Alle attester skal være originale og nyere enn 3 måneder. Dersom du tidligere har levert en bankgaranti eller erklæring fra bank eller forskringsselskap og denne fortsatt er gyldig (dvs. uten utløpsdato), vil denne fortsatt kunne benyttes. Dette må søker selv forsikre seg om ved å ta kontakt med Vest-Agder fylkeskommune på telefon 38 07 47 09. Eventuelt så kan søker oppfordre bank eller forskrikringsselskap til å sende en e-post hvor gyldig garantierklæring bekreftes til ansk55@vaf.no.   

NB: Vest-Agder fylkeskommune gjør oppmerksom på at det kan være lang ventetid på politiattest. 

 

Tillegg for søkere som ikke har løyve fra før:

 • Vitnemål for bestått eksamen fra en av departementets godkjente teoretiske opplæringer 

Ved tildeling av drosjeløyve må det opprettes Enkeltpersonforetak (ENK) i Brønnøysundregisteret, og firmaattest må foreligge før løyvedokumentet utleveres. Av praktiske grunner bør firmanavnet inneholde løyvehavers navn i sin helhet. 

 

Hvor sendes søknaden?

Ferdig utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes til:
Vest-Agder fylkeskommune
v/Regionalavdelingen 
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand.

Søknadsskjema kan også sendes som e-post til postmottak@vaf.no.

 

Ledige løyver og pågående søknadsrunder

Oppdatert informasjon om ledige drosjeløyver og pågående søknadsrunder i Vest-Agder vil du til en hver tid her. 

 

Spørsmål eller andre henvendelser: 

Spørsmål eller andre henvendelser kan rettes til Ann Sherin Skollevold på telefon 38 07 47 09 eller epost ansk55@vaf.no

Hvor sendes søknaden?

Ferdig utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes til:
Vest-Agder fylkeskommune
v/Regionalavdelingen 
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand.

Søknadsskjema kan også sendes som e-post til postmottak@vaf.no.

Siste fra Løyveordninger

 • Taxi
  av ansk55, 04.09.17

  Ledig drosjeløyve i Vest-Agder - Vennesla Drosjesentral AS

  Les mer
 • Taxi
  av ansk55, 24.05.17

  Ledige drosjeløyver i Vest-Agder - fast stasjoneringssted

  Les mer

Siste fra Samferdsel

 • Terje Damman Markerer Inngåelse Av Mandals -kontrakten
  av jto, 05.09.17

  Fylkets største veivedlikeholds- og driftsavtale er nå inngått

  Les mer
 • Taxi
  av ansk55, 04.09.17

  Ledig drosjeløyve i Vest-Agder - Vennesla Drosjesentral AS

  Les mer
 • Terje Damman Klipper Snoren Ved Stredefjellet
  av jto, 04.09.17

  Skredsikringsprosjekt på fylkesvei 455 ved Stredefjellet i Marnardal åpnet

  Les mer