1. oktober 2017 er det et drosjeløyve ledig i Vennesla kommune. Dette løyvet har tilslutningsplikt til Vennesla Drosjesentral AS. Søknadsrunden starter nå.

Søkere som ønsker å bli vurdert må sende inn søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg innen 26. september 2017.

Dersom du ønsker å søke på drosjeløyve i Vest-Agder med tilslutningsplikt til Vennesla Drosjesentral AS, må du sende inn søknadskjema og legge ved alle nødvendige attester. Søknader uten dokumentasjon/nødvendige attester vil ikke bli behandlet. 

Husk å merke søknaden med hvilken sentral søknaden gjelder for.

Last ned søknadsskjema her

For å få tildelt drosjeløyve må søkeren oppfylle krav til vandel, økonomi og faglig kompetanse fastsatt i Yrkestransportloven § 4. Les mer om dette på våre hjemmesider ved å trykke her. 

Det er søkeren som må dokumentere eventuell praksis som drosjesjåfør. Dette kan dokumenteres via skiftlapper fra sentral eller evt. lønnslipp. Det mest hensiktsmessige i forhold til skiftlapper er dersom søker oppgir hvilken sentral det gjelder og så ber vi sentralen oversende skiftlapper direkte. 

Nødvendige attester til søknaden:

 • Politiattest. Bestilles på www.politi.no eller ved å trykke her. 
 • Garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på kr 81 000,- for ett ordinært løyve eller kr 45 000,- for flere løyver.
 • Attest for skatt og merverdiavgift. Bestilles på www.altinn.no (skjema RF-1316). 
 • Attest fra konkursregisteret i Brønnøysund (gjelds-/konkursforhandlinger) tlf. 75 00 75 00. Bestilles på www.brreg.no eller ved å trykke her. 

Alle attester skal være originale og nyere enn 3 måneder. Dersom du tidligere har levert en bankgaranti eller erklæring fra bank eller forsikringsselskap og denne fortsatt er gyldig (dvs. ingen utløpsdato), vil denne fortsatt kunne benyttes. Dette må søker selv forsikre seg om ved å ta kontakt med Vest-Agder fylkeskommune på telefon 38 07 47 09. Eventuelt kan søker oppfordre bank eller forsikringsselskap til å sende en epost hvor gyldig garantierklæring bekreftes til ansk55@vaf.no. 

NB: Vest-Agder fylkeskommune gjør oppmerksom på at det kan være ventetid på politiattest. 

 

Tillegg for søkere som ikke har løyve fra før:

 • Vitnemål for bestått eksamen fra en av departementets godkjente teoretiske opplæringer (evt. realkompetansevurdering)

Ved tildeling av drosjeløyve må det opprettes Enkeltpersonforetak (ENK) i Brønnøysundregisteret. Av praktiske hensyn bør firmanavnet inneholde løyvehavers navn i sin helhet.

 

Hvor skal søknaden sendes?

Ferdig utfylt søknasskjema med vedlegg sendes til:

Vest-Agder fylkeskommune

v/Regionalavdelingen

Postboks 517 Lundd

4605 Kristiansand

 

Ledige løyver og pågående søknadsrunder

Oppdatert informasjon om ledige drosjeløyver og pågående søknadsrunder i Vest-Agder vil du til enhver tid finne her. 

 

Spørsmål eller andre henvendelser:

Spørsmål eller andre henvendelser kan rettes til Ann Sherin Skollevold på telefon 38 07 47 09 eller epost ansk55@vaf.no.

Hvor sendes søknaden?

Ferdig utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes til:
Vest-Agder fylkeskommune
v/Regionalavdelingen 
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand.

Søknadsskjema kan også sendes som e-post til postmottak@vaf.no.

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 14.09.17

  Ledig drosjeløyve i Kristiansand kommune

  Les mer
 • Terje Damman Markerer Inngåelse Av Mandals -kontrakten
  av jto, 05.09.17

  Fylkets største veivedlikeholds- og driftsavtale er nå inngått

  Les mer
 • Terje Damman Klipper Snoren Ved Stredefjellet
  av jto, 04.09.17

  Skredsikringsprosjekt på fylkesvei 455 ved Stredefjellet i Marnardal åpnet

  Les mer

Siste fra Løyveordninger

 • Taxi
  av ansk55, 14.09.17

  Ledig drosjeløyve i Kristiansand kommune

  Les mer
 • Taxi
  av ansk55, 24.05.17

  Ledige drosjeløyver i Vest-Agder - fast stasjoneringssted

  Les mer