Unge, innvandrere, personer med nedsatt funksjonsevne og kvinner i deltidsstillinger, etterlyser arbeid! Mange ønsker å bruke arbeidskraften sin, men får ikke lønnet arbeid. Dette er tema på Likestillingskonferansen 2019. Den arrangeres på UiA i Sigrid Undsets Hus 14. november fra klokken 10.00 til 15.00.

I Agder mottar en tredjedel  av voksen befolkning trygd. Dette er en alvorlig situasjon. Arbeid er grunnleggende viktig for den enkelte og for samfunnet. Arbeid er ikke minst viktig sett i lys av likestilling og inkludering. Hva kan og må gjøres?

Konferansen er åpen og gratis for alle.

 Påmelding

 Program 

Konferansen arrangeres i samarbeid med Aust-Agder Fylkeskommune, Vest-Agder Fylkeskommune, Fylkesmannen i Agder, Kristiansand kommune, KS, LO, Parat, NTL, Forskerforbundet, Senter for likestilling og Sparebanken Sør. 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. oktober 2019 | Skriv ut siden