Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler midler til 40 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning. Den statlige støtten går til områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Stortinget bevilget 138,7 millioner kroner til støtteordningen i 2017, og disse pengene gir nå rundt 13 700 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning. I Vest-Agder mottar Lyngdal kommune 1,2 millioner kroner og Søgne kommune 475 000 kroner.

Det er fjerde året Nkom forvalter og tildeler bredbåndsmidler. I år fikk Nkom inn 142 søknader fra 17 fylker. Søknadene ble først rangert av fylkeskommunene, og etter endelig behandling hos Nkom, er 40 prosjekter innvilget støtte.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. september 2017 | Skriv ut siden