Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag behandlet årsrapportene for de tre nullvisjonsprosjektene i Vest-Agder ble det klargjort at det er et mål om å utvide virksomheten. Når den nye Agder fylkeskommune er etablert fra 1. januar 2020 er det aktuelt å videreføre aktiviteten til kommuner i nåværende Aust-Agder fylkeskommune.

Nullvisjonen er en del av Vest-Agder fylkeskommunes trafikksikkerhetssatsing, med en nullvisjonsleder som er ansatt i hver av fylkets regioner. Nullvisjonen ble fra 2016 vedtatt videreført som permanent tiltak.

Nullvisjonen har aktiviteter også i Aust-Agder. Denne aktiviteten er nå økt for å etablere kunnskap om tiltaket med tanke på videreføring i Agder fylkeskommune. Det er etablert kontakt med Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner, som alle er positivt innstilt til å jobbe videre med dette. Iveland kommune har allerede fattet politisk vedtak om å søke deltakelse i Nullvisjonen i Agder.

Aktivitet i Aust-Agder ut over disse kommunene vil kreve at det ansettes flere nullvisjonsledere, slik at alle kommuner sikres tilstrekkelig oppfølging.

Nullvisjonen når bredt ut i regionens befolkning, både gjennom egne arrangementer og ved deltakelse på arrangementer i andres regi. Barnehager, skoler, bedrifter og kommuner er blant de som blir presentert for Nullvisjonen i Agder, og fokuset på trafikksikkerhet som Nullvisjonslederne formidlet i løpet av året. Nullvisjonslederne legger ned en betydelig innsats i det forebyggende arbeidet, med god hjelp fra de kommunale kontaktpersonene, som er deltakerkommunenes hovedbidrag til Nullvisjonens arbeid.

De tre Nullvisjonslederne samarbeider tett og deltar ofte på oppdrag i fellesskap og i samarbeid med fylkeskommunens andre viktige trafikksikkerhetstiltak som Trafoen og 18pluss. Dette samarbeidet styrker og bygger opp under trafikksikkerhetsarbeidet som drives av Vest-Agder fylkeskommune, og gir et stort nedslagsfelt for denne viktige satsingen.

Nullvisjonen i Agder gjennomfører i løpet av året en omfattende kursvirksomhet med trafikksikkerhetsfokus. I tillegg arrangeres ungdomsprosjektet, lokale sykkelprosjekter, fokus på hjelmbruk ved sykling, samarbeid med ambulansetjenesten, møter om refleksbruk, sikring av barn i bil, foreldremøter, folkemøter, skadesteds- og førstehjelpskurs og trafikksikkerhetsdager. Det er utarbeidet en rekke profilerings- og opplysningsartikler som skal bistå i å få økt fokus på adferden og viktigheten av å tenke sikkerhet. Dette beskrives i årsrapportene.

Nullvisjonsleder i Listerregionen er også hovedansvarlig for drift og vedlikehold av nullvisjonens nettside www.nullvisjonen-agder.no, som er meget godt besøkt, også langt utenfor fylkets grenser. Nettsiden er et svært godt opplysningsverktøy som anbefales brukt av alle som ønsker å bidra til bedre trafikkadferd.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. april 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiarbeid Skilt
  av jto, 03.05.19

  Naturskader på fylkesveiene kostet fylkeskommunen flere millioner

  Les mer
 • Godstog Iveland I Forbindelse Med Aapning Av Sideveisspor VOSS Vann 8
  av elma11, 30.04.19

  Vest-Agder fylkeskommune arrangerer frokostmøte med fokus på lokale tiltak for å øke andelen gods på sjø og bane

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 29.04.19

  Fylkestinget støtter finansieringsløsning for forberedelse av E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen

  Les mer