Vest Agder fylkeskommune er en lærebedrift med mange lærlinger i ulike fagområder i fylkeskommunale virksomheter. For eksempel innen IKT, barne- og ungdomsarbeider, kontorlærlinger. Ved årsslutt i 2018 var det 51 aktive lærekontrakter i fylkeskommunen.

Fylkeskommunen vil fortsette arbeidet med å øke antall lærekontrakter For 2019 tas det høyde for å øke til 60 lærlinger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. april 2019 | Skriv ut siden