Tirsdag 12. og onsdag 13. januar samles de 35 representantene i fylkestinget til årets siste møte. Det finner sted på Clarion hotell Ernst i Kristiansand. Det er 22 saker som skal drøftes. Blant de viktigste er Vest-Agder fylkeskommunes økonomiplan for de kommende fire årene og årsbudsjettet for 2018. I den sammenheng skal fylkestinget fastsette hvordan de rundt 2,3 milliarder kroner fylkeskommunen har i driftsramme for neste år skal disponeres.

Innledningsvis vil fylkesordfører Terje Damman holde sin årstale hvor han gir både et tilbakeblikk på fylkeskommunens virksomhet i år, samtidig som han retter blikket fremover mot de oppgaver og utfordringer som ligger fremover. Etter årstalen vil prosjektleder i Statens vegvesen Jan Børge Thorsen orientere om Hidra fastlandsforbindelse i Flekkefjord: "Enklere løsninger - bru og undersjøisk tunnel?"

Videre på dagsorden står budsjettsakene som vil pågå utover formiddagen på tirsdag. Blant sakene som deretter vil bli diskutert er fylkestingets innspill til hva som blir den politiske modellen når de to fylkeskommunene i Agder blir slått sammen fra 1. januar 2020. Deretter skal det blant annet drøftes saker om skredsikring i fylket, kystverkets virksomhet, utslippskrav til drosjer, forhold knyttet til et nytt felles bompengeselskap for sørvestlandet, byggesaker knyttet til videregående skole i Søgne, inntaksmodell til videregående skole og handlingsprogram for Plan for likestilling, integrering og mangfold.

Møtet kan følges direkte på web-TV : /webtv/

Her kan du lese sakslisten: file:///C:/Users/jto/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/GCSKE141/Møteinnkalling%20Fylkestinget%2012.-13.12.2017.PDF

Møtet er åpent for publikum.

Tirsdag er møtestart klokken 09.00 og onsdag klokken 09.15.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. desember 2017 | Skriv ut siden