5. og 6. september 2018 blir det Heiplansamling på Eikerapen Gjestegård i Åseral. Hovedtema i 2018 er kunnskap og verdiskaping. Påmeldingsfrist er 3. september.

Målet med Heiplanen er å sikre varige og sammenhengende leveområder for villreinen på tvers av 18 kommunegrenser og 5 fylkesgrenser samtidig som man legger til rette for bygde- og næringsutvikling.

I år er det femte gangen at Heiplansamlinga blir arrangert som en politisk, faglig og sosial møteplass. Denne gangen foregår samlingen i Åseral kommune, på Eikerapen gjestegård.

 

Målgruppe

Politikere, kommuneplanleggere, plansakshandlere, byggesaksbehandlere, næringskonsulenter og natur, kulturminnevern, vilt- og miljøforvaltere i kommunene, i fylkeskommunene og hos fylkesmennene og alle som spiller en rolle for utviklingen og forvaltningen av Setesdalsheiane.

 

Smakebiter fra programmet:

 • Reformvindane. Kva skjer med Setesdalsheiane og villreinfjellet om Stortinget høyrer på Ekspertutvalet?
 • Samarbeid verneområdeforvaltinga og fylkeskommunane og kommunane. Kvifor? Korleis?
 • Nasjonalpark eller landskapsvernområde – spelar merkelappen ei rolle for næringsutvikling?
 • Verdiskapingsprosjekt og besøksstrategi i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde,SVR, frå plan til tiltak.
 • Villreinen, villreinfjellet og vilkårsrevisjonane – korleis sikre ei heilskapleg tilnærming?
 • Bygdeutviklingssona – fritt fram for utbygging?
 • Skrantesjuka, CWD – overvaking og beredskap i Setesdalsheiane.
 • Ferdsel i villreinfjellet – kva rolle og ansvar har den norske turistforeninga, DNT?

 

Hele programmet kan leses her: Program.

 

Påmelding og pris

Deltakerpris:  500 kroner (kurspakke) pluss hotellrom.

Påmelding innen 3. september kl. 12.00:

https://austagderfk.pameldingssystem.no/heiplan18

 

Overnatting

Samlinga går fra lunsj til lunsj og blir arrangert på Eikerapen gjestegård i Åseral kommune, Nye Gardsvegen 30, 4544 Fossdal. Overnatting må hver enkelt bestille og betale selv. Dere bestiller overnatting på Eikerapen gjestegård på tlf. 38 28 38 50 eller e-post post@eikerapen-gjestegaard.no. Priser og meir informasjon finn du på www.eikerapen-gjestegaard.no.

av Lassen, Bård Andreas, publisert 21. august 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer