1,2 millioner, mer enn en femtedel av alle nordmenn, sitter nå på skolebenken. Etter en svak nedgang i elevtallet i videregående opplæring på 1990-tallet, har det i de siste årene vært en økning. Det var i 2017 henholdsvis 125 000 og 74 000 elever på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. I tillegg var det rundt 42 600 lærlinger og 2 000 lærekandidater. Tallene fremkommer i "Dette er Norge 2018" fra Statistisk sentralbyrå.

Det er et flertall av jenter på studieforberedende (56 prosent), mens det er flest gutter på yrkesfag (58 prosent). Vel 90 prosent av 16−18-åringene er nå i videregående opplæring, sammenliknet med 65 prosent i 1980.

Færre avbryter videregående

Ni av ti norske ungdommer i alderen 16−18 år er nå i videregående opplæring, som dermed kan sies å være nesten obligatorisk. Andelen som gjennomfører er økende, og omtrent tre fjerdedeler fullfører nå med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år, mens rundt 15 prosent avbryter utdanningen før den er avsluttet. Frafallet er størst blant elever på yrkesfaglig utdanningsprogram. Det er også klare kjønnsforskjeller: Gutter avbryter oftere enn jenter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. september 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Valg - Liggende Format
  av cmd, 17.10.18

  Høring: Utkast til ny lokal inntaks- og formidlingsforskrift Agder

  Les mer
 • Kunnskapsminister Jan Tore Sanner
  av jto, 12.10.18

  Vil gi fylkeskommunene større ansvar for unge fra 16 til 24 år

  Les mer
 • Åpning Av Nybygg Paa Byremo Vgs
  av jto, 25.09.18

  Flott nybygg åpnet på Byremo videregående skole

  Les mer