ATP-utvalget, som styrer Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen, behandlet fredag sin årsberetning for 2018. Den viser at det gjennom samarbeidet og måten belønningsmidler fra staten disponeres på til samferdselstiltak blir oppnådd svært positive resultater. Kollektivtrafikk, sykling og gange viser økning, mens biltrafikken går ned. Det bygges stadig ny infrastruktur som er med å bidra til den gode utviklingen en ønsker med mer klimavennlig transport og trafikk.

Belønningsavtalen 2017-2019 
ATP-samarbeidet fikk, i henhold til belønningsavtalen 2017-2019, 90 millioner kroner utbetalt fra Samferdselsdepartementet i 2018. I perioden 2017-2018 er det utbetalt 210 millioner kroner.

Biltrafikk
I perioden 2017-2018 er personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand redusert med 0,5 %. Det har ikke vært økning i biltrafikken i perioden 2009-2018. Rushtrafikken er tre % lavere i 2018 enn i 2012. Reduksjonen har holdt seg stabil fra innføringen av tidsdifferensierte bomtakster i 2013 og fram til og med 2018.  I snitt var elbilandelen 11,5 % i 2018. I 2016 var den 6,1 % og i 2017 9,2 %.

Busstrafikk
I 2018 økte passasjerturer på bussene i Kristiansandsregionen med 2,4%.  I perioden 2013-2018 har antall passasjerturer totalt økt med 16,3 %.

Sykkeltrafikk
Grunnet mye problemer med telleapparatene, er Hannevika det eneste punktet der vi har god statistikk på sykkelbruken. Der økte sykkeltrafikken med 14,3% fra 2014 til 2018. 

Ny infrastruktur 
Gang- og sykkelveier / fortau som ble åpnet / ferdigstilt i 2018: 
 -Sykkelsekspressvei fra Myrbakken til Nikkelverket 
 -Gang- og sykkelvei på Slettheia

Kollektivanlegg
 -Ny kollektivterminal ved UiA med reguleringsplass, sykkelparkering og ca. 450 meter ekspresssykkelvei-standard.
 -Innfartsparkering på Grovane i Vennesla ble formelt åpnet, sammen med et fullverdig p-anlegg ved Setesdalsbanen.
 -Innfartsparkering på Mosby tatt i bruk.
 -Terminal for skolebusser og innfartsparkering på Myrane trafikkareal i Birkenes ble ferdigstilt.

Trafikkulykker
 Statistikken viser to drepte i Kristiansandsregionen i 2018, mot 3 i 2017.  Antall hardt skadde var 11, mot 23 i 2017. Det var ingen i kategorien meget hardt skadde i 2018. Det var det heller ikke i 2017. 

ATP-prosjektet
Prosjektet startet i 2004 og ble fra 2010 et permanent regionalt samarbeid.  Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen er integrert i Knutepunkt Sørlandet. 

Samarbeidspartnere

Kommunene: Lillesand, Birkenes, Iveland, Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand. Fylkeskommunene: Aust-Agder og Vest-Agder.

ATP-samarbeidet styres av ATP-utvalget, der alle kommunene og de to fylkeskommunene er representert. I tillegg deltar Statens vegvesen og Agder Kollektivtrafikk i ATP-samarbeidet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer