Trafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand var den samme i 2017 som i 2016.
Dermed har Kristiansandsregionen oppfylt kravet fra Samferdselsdepartementet om nullvekst i personbiltrafikken.

Dette dokumenteres i den årlige rapporten fra areal- og transportplansamarbeidet (ATP) til departementet.

Rapport Kristiansandsregionen - belønningsmidler 2017
Årets rapport for 2017 rapporterer både på belønningsavtalen 2017-2019 og på belønningsavtalen 2013-2016.
Rapporten inneholder en oversikt hvilke prosjekter som er gjennomført i 2017, måloppnåelse og virkemiddelbruk. 

Rapporten opplyser at: 

- Personbiltrafikken var den samme i 2017 som i 2016.
- Kollektivtrafikken økte med 3,4 %.
- Sykkeltrafikken økte med 7 % ved tellepunktet på Vesterveien.
- Til sammen 8000 har deltatt på de tre adferdskampanjene som ATP har arrangert eller støttet økonomisk.

Rapporten for 2017 ble godkjent av ATP-utvalget 2. februar 2018.

Om belønningsmidler og belønningsordningen
Belønningsordningen, som startet i 2014, er avtaler mellom storbyområder og Samferdselsdepartementet. Formålet med belønningsordningen i større byområder er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil. Samferdselsdepartementet stiller krav til storbyområdene som deltar, og effekten av innsatsen skal rapporteres hvert år.

Om belønningsordningen i Kristiansandsregionen
Kristiansandsregionen har fått belønningsmidler fra staten siden 2004 og inngikk årlig avtaler fram til og med 2008. Fra 2009 åpnet Samferdselsdepartementet muligheten for å søke om 4-årige avtaler. Kristiansandsregionens første avtale gjaldt perioden 2019-2012. Den ble etterfulgt av en avtale fra 2013-2016. Nåværende belønningsavtale gjelder perioden 2017-2019 og for denne perioden har regionen fått tilsagn om 300 mill. kr.

Målet for avtaleperioden 2017-2019 er å videreføre nullvekstmålet fra de tidligere 4-årige avtalene. Nullvekstmålet innebærer at personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand ikke skal overstige trafikken i 2016.

Les hele rapporten her.

av Mathisen, Elisabeth Hording, publisert 6. februar 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Sykkel På Sykkelvei
  av jto, 08.01.19

  Fire prosjekter i Vest-Agder får statsmidler til gang- og sykkelveitiltak

  Les mer
 • Nyttårsaksjonen 2019
  av elma11, 04.01.19

  Nyttårsaksjonen 2019

  Les mer
 • Harald Fauskanger Andersen 030119
  av jto, 03.01.19

  Stortingets samferdselspolitikere advart om det enorme etterslepet på vedlikehold på fylkesveiene

  Les mer