Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune inngår ny avtale med Vest-Agder-museet om driften av Lista museum på Nordberg fort i Farsund kommune. Avtaletiden settes til tre år.

Vest-Agder-museet gjennom Lista museum har stått for drift av formidlingsbygg med butikk/kafè siden 2011. Avtalen, som nå inngås, er en videreføring av en tidligere avtale. Det er i tillegg et behov for å avklare andre forhold knyttet til driften av området. Dette gjelder spesielt ansvar for driftsmessige konsekvenser av Lista museum sine ulike aktiviteter på området.

Nordberg fort er fredet og eies av Vest-Agder fylkeskommune. Fylkeskommunen har eget kontor og bemanning på Nordberg fort. Området driftes, vedlikeholdes og utvikles av fylkeskonservatoren. Dette foregår i samarbeid med Lista museum, som har sin hovedbase der med kontor, formidlingsareal, aktiviteter, arrangementer, museumsbutikk og kafédrift. Avtalen avklarer ansvar, rettigheter og plikter for Vest-Agder-museet/Lista museum i forhold til driften av Nordberg fort.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. april 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer