Når Agder fylkeskommune etableres 1.januar 2020 blir det tatt i bruk et nytt fylkesvåpen. Et viktig bidrag for å gjøre den nye fylkeskommunen synlig er at alle bygninger får nye skilt. Eksisterende bygningsskilter med gamle fylkesvåpen fra de avviklede fylkeskommunene må erstattes. En skiltplan som en styringsgruppe har utarbeidet er anbefalt gjennomført. I en økonomisk tertialrapport, som nå behandles politisk, fremgår det at kostnaden for ny skilting vil være 12,8 millioner kroner.

Vest-Agder fylkeskommunes andel av dette utgjør 6,4 millioner kroner. Utgiftene er ikke innarbeidet i budsjettet til fellesnemnda som er opprettet i forbindelse med fylkessammenslåingen. Det er avsatt 5,5 millioner kroner ekstra til sammenslåingsprosjektet i 2019. Fylkesrådmannen foreslår å bruke disse midlene til å dekke dette. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til endelig inndekning i 2. tertialrapport.  

Saken blir behandlet i fylkestinget 18. juni. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. juni 2019 | Skriv ut siden