Elever som har rett til spesialundervisning skal få egen undervisningsløpsmodell for å bestå videregående skole og få varig tilrettelagt arbeid. Modellen retter undervisningen mot en spesifikk bransje som eleven kan få opplæring og arbeid i.

"Denne saken handler om muligheter og mangfold, og føyer seg inn i oppfølgingen av LIM-planen (likestilling, inkludering og mangfold-planen)".

Slik åpnet saksordfører Ine Kristine Gundersen Haave (H) sitt innlegg om saken som ble enstemmig vedtatt under fylkestinget 13. desember. Setningen "Dette er en gladsak!" ble brukt av nesten samtlige fylkestingsrepresentanter som var på talerstolen.

Anledningen var saken om ny modell for elever på videregående skole med rett til spesialundervisning. Denne elevgruppen trenger ikke oppnå alle målene i læreplanen, men kan i stedet få det som kalles grunnkompetanse. Utfordringen er at svært få i elevgruppen får læreplass, og det er også vanskelig å få varig jobb etter endt utdanning.

Arbeids- og inkluderingsbedriftene Varodd, Mindus og Amento har sammen startet opplæringskontoret OK Kompetanse Agder som særlig retter seg mot denne elevgruppen. OK Kompetanse ønsker nå å finne både inkluderingsbedrifter og ordinære bedrifter som vil gi læreplasser i den nye modellen.

Den nye hovedmodellen skal bestå av et 2+2 løp med to år i skole og to år i bedrift (med mulighet for å søke om utvidet rett i skoledelen). Elevens undervisning vil være rettet mot kunnskapen som trengs i den bransjen vedkommende skal inn i. På denne måten ligger det et planlagt og klart mål bak grunnkompetansen som oppnås. Ved endt skolegang vil elevene gå opp til kompetansebevis, og få jobb fordi de har skaffet seg kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet.

Meny-kjeden og Kristiansand kommune er to arbeidsgivere som allerede har eller planlegger varige arbeidsordninger for ungdom i denne målgruppen. Undervisningsmodellen er også etterspurt av Norsk Forbund for Utviklingshemmede Vest-Agder.

Politikerne var meget positive til det nye initiativet. Gro Baage Aasheim (H) påpekte at tilbudet i kommunene til denne elevgruppen varierer veldig, og det er derfor godt å få på plass en slik modell i fylket. Kai Steffen Østensen (AP) mente modellen følger opp fylkeskommunens ansvar som skoleeiere ved å tilby utdanning av høy kvalitet, samtidig som vi utdanner mennesker med kvaliteter som samfunnet trenger. Gunvor Birkeland (Sp) og Janne Nystøl (KrF) la vekt på den sentrale rollen til NAV, som i dag først kommer inn etter endt skoleløp, i dette arbeidet.

av Helgeland, Endre, publisert 18. desember 2017 | Skriv ut siden