Nye tall fra Utdanningsdirektoratet for 2017 viser at 20 800 elever fikk læreplass i en bedrift. Det utgjør 72 prosent av de som søkte. Dette er både det høyeste antallet og den største andelen som er registrert siden målingene startet i 2011. Siden 2013 er det blitt 15 prosent flere elever som får læreplass

Samtlige fylker har skaffet flere læreplasser i 2017 enn i 2016. I Vest-Agder hadde 73,5 prosent av alle som søkte læreplass fått godkjent kontrakt i bedrift innen årsskiftet. Det er over landsgjennomsnittet på 72,1 prosent. Ser en på søkere med ungdomsrett hadde 75,6 prosent fått lærekontrakt i bedrift i Vest-Agder.

– Den gode utviklingen viser at satsingen på yrkesfag gir resultater. Med flere læreplasser får flere elever muligheten til å fullføre utdanningen sin og komme seg inn i arbeidslivet. Denne arbeidskraften er helt avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn i årene som kommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fortsetter yrkesfagløftet

– 2018 er yrkesfagenes år. Partene i arbeidslivet vil bruke året til å vise frem mulighetene som ligger i å velge yrkesfag. Nå håper jeg flere bedrifter melder seg på, og tar inn lærlinger, sier kunnskapsministeren.

Regjeringen har sammen med KrF og Venstre økt lærlingtilskuddet med 21 000 kroner per kontrakt, for å få flere bedrifter til å ta inn lærlinger. Regjeringen og samarbeidspartiene har også innført krav om lærling til bedrifter som vil vinne offentlige anbud, og i 2018 styrkes de yrkesrettede utdanningene med 70 millioner. Pengene skal blant annet gå til arbeidet med rekruttering av læreplasser i fylkene.

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. januar 2018 | Skriv ut siden