Samferdselsminister Jon Georg Dale åpnet mandag et nytt viktig bidrag til trafikksikkerhetsarbeidet på Sørlandet. I 2018 søkte trafikksikkerhetstiltakene Trafo og 18pluss om nasjonale trafikksikkerhetsmidler til etablering av ny sikkerhetshall. Hensikten har vært å bedre tilbudet og øke kapasiteten som Trafoen allerede gir. Samferdselsdepartementet har bidratt med en halv million kroner for å realisere prosjektet. -Jeg vil gi honnør til de som er involvert i Trafo og 18pluss her i Kristiansand for det arbeidet som blir gjort. Det bærer frukter, sa Dale før han foretok den offisielle åpningen.

-Vi ser at antall trafikk skadde og omkomne går i riktig retning. Stadig færre dør eller blir skadet i trafikken. Vi er best i verden på trafikksikkerhet fordi vi ser ting i sammenheng. I den forbindelse er blant annet et konstruktivt og omfattende samspill mellom det offentlige og frivillige en suksessfaktor, sa samferdselsministeren.

Åpning Sikkerhetssenter Christian Eikeland

Også leder av fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, Christian Eikeland uttrykte glede over at et nytt tilskudd nå er åpnet innen trafikksikkerhetsarbeidet i regionen. -Det er med glede vi i dag, på vegne at Vest-Agder fylkeskommune, her på Skandinavisk trafikksenter har fått et permanent oppdrag med å drive Trafoen, 18pluss, og nå en ny sikkerhetshall, for å forebygge slik at enda flere blir gode trafikanter eller trygge passasjerer. Forebygging av ulykker, forebygging for å få færre skadde mennesker eller i verste fall dødsfall ved trafikkulykker - og som kan unngås, det er noe av det mest givende man kan oppnå, dersom man lykkes. Og trenden er klar. Man har lykkes gjennom flere år med målrettet arbeid, sa Eikeland.

Trafo og 18pluss

Forebyggende trafikksikkerhetsarbeid er viktige satsningsområde i Vest-Agder fylkeskommune. Trafoen og 18pluss er to tiltak som er gjort permanente i samsvar med den vedtatte trafikksikkerhetsstrategien. Trafoen og 18pluss eies av Vest-Agder fylkeskommune, men driften er satt bort til Skandinavisk trafikksenter.

Sikkerhetshall

Sikkerhetshallen

Den nye Sikkerhetshallen er et kjærkomment tilskudd til trafikksikkerhetsarbeidet som drives av fylkeskommunen. I denne hallen vil det bli jobbet praktisk med temaer som blant annet sikkerhetsbelte, rus og fart.  Deltakerne vil få prøve en bråstans hvor de får kjenne hvordan sikkerhetsbeltet virker. Den nye sikkerhetshallen vil også gjøre at anlegget kan ta imot flere deltakere samtidig. De blir da delt i mindre grupper som roterer mellom aktivitetene.

Trafoen og 18+ er viktige trafikantrettet trafikksikkerhetstiltak i Agder fylkeskommune. Trafoen åpnet i 2005, mens 18pluss kursene startet i 2006. Initiativet til Trafoen ble tatt i 2002 av fire ungdommer på 17 år, som hadde mistet fire venner i en trafikkulykke. Tiltakene har som målsetting å påvirke deltakernes bevissthet, oppfatning og holdning til risiko, samt øke forståelsen for årsak til – og konsekvensen av ulykker.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer