Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok i dag en forskrift om et revidert ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder. Det er nå tatt inn to viktige nye punkter knyttet til elevers adferd. Det er nå ikke tillatt å ta bilder, film eller lydopptak på skolen uten samtykke. Det tidligere forbudet mot røyking er utvidet. Nå lyder punktet: Bruk av tobakk, snus og e-sigaretter er forbudt i skoletiden.

Formålet med revisjonen er:
 - å sørge for at reglementet er i samsvar med gjeldende lov og forskrift
- å gjøre reglementet enklere og mer lesbart
- å gjøre reglementet mer relevant for skolene

Det har vært en arbeidsgruppe med representanter fra skolene, Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, Utdanningsavdelingen og elev- og lærlingombudet utarbeidet forslaget til det reviderte ordensreglementet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. april 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Kokkekonkurranse På Sam Eyde Vgs.
  av jto, 12.11.18

  Imponerende kvalitet på kokke- og servitørkonkurranse for lærlinger

  Les mer
 • Ny Søgne Videregående Skole
  av jto, 08.11.18

  Omfattende investeringsbehov i skolesektoren fremover

  Les mer
 • Svennebrev Og Fagbrev
  av jto, 02.11.18

  Nå blir det mulig å ta fagbrev på jobb

  Les mer