Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok i dag en forskrift om et revidert ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder. Det er nå tatt inn to viktige nye punkter knyttet til elevers adferd. Det er nå ikke tillatt å ta bilder, film eller lydopptak på skolen uten samtykke. Det tidligere forbudet mot røyking er utvidet. Nå lyder punktet: Bruk av tobakk, snus og e-sigaretter er forbudt i skoletiden.

Formålet med revisjonen er:
 - å sørge for at reglementet er i samsvar med gjeldende lov og forskrift
- å gjøre reglementet enklere og mer lesbart
- å gjøre reglementet mer relevant for skolene

Det har vært en arbeidsgruppe med representanter fra skolene, Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, Utdanningsavdelingen og elev- og lærlingombudet utarbeidet forslaget til det reviderte ordensreglementet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. april 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Sundteigen Anne Synnøve Juel
  av jto, 17.04.18

  Flere søker yrkesfaglig opplæring I Vest-Agder

  Les mer
 • Fagskoleillustrasjon
  av jto, 17.04.18

  Fagskolene kan opprette flere studieplasser fra høsten – 34 i Vest-Agder

  Les mer
 • Svennebrev Og Fagbrev
  av jto, 28.03.18

  Flere muligheter for ufaglærte til å ta fagbrev

  Les mer