Stiftelsen Geitmyra matkultursenter, lokalisert i Oslo, søker Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til etablering og utvikling av et matkultursenter på Odderøya i Kristiansand. Gjennom undervisning, kursing og åpne arrangementer har senteret som mål å være en formidlingsarena for sjømat, lokalmat og lokal matkultur. Fylkesutvalget vedtok tirsdag at fylkeskommunen skal bidra med 450 000 kroner av de totale etableringskostnadene på 8,2 millioner kroner.

Matkultursenteret i Kristiansand har som ambisjon å være best i landet på sjømat for barn og unge i alderen 0 til 15 år. Dette skal de gjøre gjennom undervisning, kurs og arrangementer, og i tillegg samarbeide med matprodusenter i regionen. Stiftelsen Geitmyras visjon er: "Vi skal bidra til at så mange barn og unge som mulig blir glade i mat som gjør dem godt".

Matkultursenteret skal organiseres som et ikke-kommersielt aksjeselskap (ideelt AS), med Vest-Agder museet som samarbeidspartner. Vest-Agder museets aktivitetsbygg i Nodeviga blir base for undervisning og kurs. I tilknytning til dette skal det tilrettelegges i uteområdene med dyrkekasser, sløyebenk og akvarium. 

Aktiviteter som skal tilbys ved Matkultursenteret i Kristiansand er undervisningsopplegg rettet mot skoler, barnehager og sommerskoler. I tillegg planlegges fritidskurs og åpne publikumsarrangementer. 

Matkultursenteret satser på samhandling i hele verdikjeden i den blå næringen – fra fiskeri og havbruk via produksjon til konsument.  

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. februar 2018 | Skriv ut siden