Fylkestinget bevilget i fjor 10,5 millioner kroner til prosjektering og ombygging av avdeling for hverdagslivstrening, kalt paviljongen, på Mandal videregående skole. Bygg- og innkjøpsseksjonen i fylkesadministrasjonen har engasjert arkitekt. Sammen med skolen er det utarbeidet et forslag for ombygging. I et saksfremlegg til fylkesutvalget tirsdag forelå det tre alternative byggeforslag med kalkulerte kostnadsrammer på: alternativ a til 47 millioner kroner, alternativ b til 24 millioner kroner og alternativ c til den bevilgede ramme på 10,5 millioner kroner. Fylkesutvalget anbefaler, mot stemmene fra Arbeiderpartiet, at fylkestinget ved endelig behandling av saken, følger fylkesrådmann Kristin Tofte Andresens forslag om at oppgraderingen blir gjennomført basert på alternativ a som førsteprioritet og alternativ b som annenprioritet. Begge alternativene må bli vurdert og behandlet i kommende økonomiplan før de kan igangsettes

I alternativ a har arkitekten utformet en løsning der paviljongen rives og erstattes av et nytt bygg i to etasjer. Dette bygget er funksjonelt og oppføres med til sammen 1052 m2.Bygget vil inneholde bad/WC for HC-elever, åtte klasserom med tilhørende grupperom. Bygget tilfredsstiller skolens behov og representerer et funksjonelt bygg i tråd med krav til brukerne. 

Alternativ innebærer en løsning der eksisterende hverdagslivsbygg rives og det oppføres nytt bygg i én etasje, tilsvarende første etasje i arkitektens forslag. Dette vil gi avdelingen oppgraderte bad/WC for HC-elever, fire klasserom med tilhørende arbeidsrom for personalet. Bygget vil kun dekke et minimum av det som skolen anser som sitt behov.

Paviljongen huser i dag elever som går på hverdagslivstrening. Disse har ulik grad av funksjonsnedsetting og har behov for tilrettelagte fasiliteter for rullestol, heis mm. Dagens lokaler kan karakteriseres som modne for utskifting og det er ønskelig med en heving av standarden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. oktober 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer