Arkeologiske registreringer får fortidens kunnskap opp av jorden og frem i lyset. I 2018 gjennomførte arkeologer i fylkeskommunal 46 arkeologiske registreringer i fylket. I forbindelse med registrering av trasé for ny E39 fra Mandal vest – Lyngdal dukket det opp mange spennende funn. Dette fremgår i fylkeskommunens årsberetning for 2018.

Ved Hageland i Mandal kommune ble det funnet en offermyr, en myr omringet av gravhauger og offersteiner. I myra ble funnet gjenstander som keramikk, flintavslag og redskaper. Dette tilsier at området har hatt en rituellkultisk aktivitet i mer enn 5 000 år. Flere veier og tilhørende gårdsanlegg i både Mandal, Lindesnes og Lyngdal har gitt dateringer fra middelalderen, blant annet har man lyktes å datere Postveien gjennom avanserte prøver til 1100-tallet. Årets praktfunn må sies å være en intakt fibula (en bøylenål) i bronse, funnet i Oftedal i Lyngdal kommune, mest sannsynligvis ifra 200-300 etter Kristus.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. april 2019 | Skriv ut siden