Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes i årene som kommer. Den nye generelle delen av læreplanverket skal gi føringer for denne fornyelsen, og sikre at verdiene fra skolens formålsparagraf også får betydning for fornyelsen av fagene. Den generelle delen vi har i dag ble fastsatt for 24 år siden. Kunnskapsdepartementet har nå sendt forslaget på høring med frist til 12. juni.

Kunnskapsdepartementet foreslår at Generell del skal bytte navn til Overordnet del – verdier og prinsipper.

Skolen skal også gi elevene den kompetansen de trenger for å mestre livet sitt. Den nye overordnede delen beskriver hvordan tre tverrfaglige tema skal bidra til at elevene utvikler forståelse og ser sammenhenger på tvers av fag. De tre temaene er folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.

- I en tid hvor ekstremisme truer, er det viktigere enn noensinne å fremme demokratiet. Når vi er omgitt av falske nyheter og "alternative fakta", er det særlig viktig at elevene lærer seg å tenke kritisk. Vi trenger en overordnet del som kan støtte lærerne i det viktige arbeidet de gjør hver eneste dag, sier Røe Isaksen.

Forslaget til ny overordnet del finner du her. Overordnet del – verdier og prinsipper er forskrift til opplæringsloven.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mars 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Utdanningsillustrasjon Med Bøker
  av cmd, 14.12.17

  Viderefører dagens ordning for inntak til de videregående skolene

  Les mer
 • Skisseprosjekt Søgne Illustrasjon
  av cmd, 13.12.17

  Søgnetunet øvingsareal for ny videregående skole på Tangvall

  Les mer
 • Einar Buø M Obbeombud
  av jto, 08.12.17

  Alle fylker får eget mobbeombud

  Les mer