Stokkeland bru på fylkesvei 456 i Søgne er en eldre énfelts kjørebru uten tilrettelegging for myke trafikanter. Brua har i tillegg vedlikeholds-utfordringer som har gjort det ønskelig å bygge ny bru etter moderne standard, inkludert mulighet for tilrettelegging for myke trafikanter. Etter at hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i 2015 vedtok å bygge ny bro er det foretatt omfattende undersøkelser som har fastslått at det er store utfordringer knyttet til ustabil grunn og behov for erosjonssikring på stedet. Det var også nødvendig å se på en alternativ brutrasé, da den opprinnelige planen kom i konflikt med mange fornminner. Hovedutvalget besluttet i går at det skal arbeides videre med realisering av ny bru over Søgneelva og gjennomføre en omfattende erosjonssikring som er kostnadsberegnet til om lag 30 millioner kroner.

Hovedutvalget forutsetter at Søgne kommune søker statlige myndigheter om støtte til brusikring og at fylkeskommunen bidrar til å finansiere resten av arbeidet.

Uavhengig av fremdrift på selve bruprosjektet er det nødvendig å gjøre et omfattende arbeid med erosjonssikring av området for å sikre eksisterende veg og områdene rundt vegen. Før erosjonssikringen kan starte må det gjøres et omfattende arkeologisk registreringsarbeid.

Hovedutvalget ber fylkeskommunens administrasjon om å gjøre grove overslag på alternative trasèer for eksempel langs gamle Årosvei.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. september 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Trafikkskilt 131218
  av jto, 17.12.18

  Bør skiltmyndighet for fylkesvei overføres til fylkeskommunene?

  Les mer
 • Avtalesignering For Adkomstvei Til Mjåvann Industriområde
  av jto, 14.12.18

  Avtale om ny adkomstvei til Mjåvann industriområde er nå på plass

  Les mer
 • Jernbanemaster
  av jto, 13.12.18

  Hægebostad opptatt av bedret kollektivtransporttilbud i ny avtale med fylkeskommunen

  Les mer