Stortinget har vedtatt en liste på femten tekniske og industrielle anlegg som utgjør Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. Fem av disse anleggene er fredet. Nå starter Riksantikvaren fredningssaker for de resterende ti anleggene. To av de ti er i Vest-Agder. Bredalsholmen verft i Kristiansand og Sjølingstad Uldvarefabrik i Lindesnes.

I et ferskt nyhetsbrev fra Riksantivaren betegnes de ti anleggene er svært ulike i både type og omfang, men de har det til felles at de er representanter for fremveksten av det moderne Norge. Den gangen handlet det om å temme naturen, få i gang en storstilt vareproduksjon og mekanisere og effektivisere arbeidet, og en helt vesentlig drivkraft bak dette var handel og økonomisk vekst. I og rundt fabrikkene utspilte det seg et rikt sosialt liv. I tilknytning til flere av anleggene er det boliger, skoler og hager. Anleggene forteller historier om arbeidere og industriherrer, gründere og ingeniører, og om hvordan menneskene med den største selvfølge la naturen under seg.

Sjølingstad Uldvarefabrik Foto Bård Løken

Anleggene har nasjonal verdi. De er representanter for Norges industrihistorie. Riksantikvaren ser det som viktig at alle anleggene sikres for fremtiden gjennom det samme formelle vernet, fredning etter kulturminneloven. En fredning vil, i tillegg til å sikre kulturminneverdiene, styrke verdien av innsatsen og investeringene som er gjort på anleggene av både eiere, forvaltere og Riksantikvaren. Fredning etter kulturminneloven vil understreke at anleggene har nasjonal verdi, og er av stor betydning for norsk historie og utvikling.

Last ned

Bredalsholmen verft, varsel om oppstart av fredningssak

Sjølingstad Uldvarefabrik, varsel om oppstart av fredningssak

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. september 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • Heiplansamling 2018 Øystein Kristensen Presenterer Data Fra Villreinprosjektet
  av bal, 13.09.18

  Vellykket Heiplansamling i Åseral

  Les mer

Siste fra Kultur

 • Bokbussen Med Å Markere Bokåret 20+19
  av Torvald Hellum, 27.12.18

  600.000 kroner til å markere Bokåret 2019 i Agder

  Les mer
 • Erik Alfred Tesaker
  av jto, 21.12.18

  Møtet med oppfinneren var tidenes beste arrangementsturne

  Les mer
 • Bibliotekbygg På Byremo
  av jto, 30.11.18

  Fylkeskommunen med å realisere nytt folkebibliotek på Byremo i Audnedal kommune

  Les mer