Kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal har hatt en felles regional plan - Listerplanen - siden 1998. Vest-Agder fylkeskommune har imøtekommet kommunenes ønske om å starte arbeidet med en ny Regionplan Lister 2030. Det foreligger nå et planprogram for Regionplan Lister 2030. Fylkesutvalget vedtok tirsdag at dette sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 28. oktober.

Regionplan Lister 2030 skal speile Regionplan Agder 2030 når det gjelder satsingsområder og gjennomgående perspektiv, i et Lister-perspektiv. Det åpnes for å legge til flere tema i løpet av selve planprosessen.

Det er lagt opp til at selve planprosessen kan starte tidlig i 2020 i regi av Agder fylkeskommune.  Det vil bli satt av midler på budsjettet for Agder fylkeskommune i 2020 til en grundig planprosess med god informasjon, medvirkning og dialog.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. september 2019 | Skriv ut siden