Mandal kommune har sendt utkast en kommunedelplan for kulturminner i kommunen på høring. Planen skal legges frem for Mandal bystyre for endelig vedtak juni. Hovedutvalg for kultur- og utdanning behandlet utkastet tirsdag og uttrykker at det vil danne et godt utgangspunkt for arbeidet med kulturminner i kommunen fremover. Det er i tråd med fylkeskommunens interesser som regional kulturminnemyndighet og utviklingsaktør, samarbeidsavtalen med Mandal kommune samt med fylkeskommunens rolle som forvaltningsmyndighet.

Riksantikvaren har gitt et tilskudd på 100.000 kroner til arbeidet. Fylkeskommunen har bistått med informasjon og veiledning etter behov.

Kommunens målsetting med planen er følgende:

Styrke Mandals særpreg slik at identiteten til Mandal blir tydeligere og i enda større grad kan gi beboere og tilreisende unike opplevelser av Mandals egenart og miljø.

- Når innbyggerne blir kjent med egen historie og formidler denne til andre skapes merverdi.

- Kulturminner er kilde til kunnskap og opplevelse, gir grunnlag for verdiskaping, og styrker lokal egenart og felleskap.

I saksfremstillingen blir det pekt på det at for at planen skal bli et brukbart redskap, som i større grad blir integrert i kommuneplanleggingen, bør den redigeres og strammes opp. Hvordan dette best skal gjøres, må avklares i kommunen. Kommunen kan for eksempel velge å ta hvert deltema for seg, og utdype, spisse og prioritere innen hvert felt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. april 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Heiplansamling 2018 Øystein Kristensen Presenterer Data Fra Villreinprosjektet
  av bal, 13.09.18

  Vellykket Heiplansamling i Åseral

  Les mer
 • Bilde Av Turgaaere I Heiomraadene
  av bal, 21.08.18

  Meld deg på Heiplansamlingen 5.og 6. september

  Les mer
 • Pengesedler Artistisk
  av jto, 06.04.18

  Mandal, Lindesnes, Kristiansand og Lyngdal får støtte til by- og tettstedsutvikling

  Les mer