Mandal kommune har sendt utkast en kommunedelplan for kulturminner i kommunen på høring. Planen skal legges frem for Mandal bystyre for endelig vedtak juni. Hovedutvalg for kultur- og utdanning behandlet utkastet tirsdag og uttrykker at det vil danne et godt utgangspunkt for arbeidet med kulturminner i kommunen fremover. Det er i tråd med fylkeskommunens interesser som regional kulturminnemyndighet og utviklingsaktør, samarbeidsavtalen med Mandal kommune samt med fylkeskommunens rolle som forvaltningsmyndighet.

Riksantikvaren har gitt et tilskudd på 100.000 kroner til arbeidet. Fylkeskommunen har bistått med informasjon og veiledning etter behov.

Kommunens målsetting med planen er følgende:

Styrke Mandals særpreg slik at identiteten til Mandal blir tydeligere og i enda større grad kan gi beboere og tilreisende unike opplevelser av Mandals egenart og miljø.

- Når innbyggerne blir kjent med egen historie og formidler denne til andre skapes merverdi.

- Kulturminner er kilde til kunnskap og opplevelse, gir grunnlag for verdiskaping, og styrker lokal egenart og felleskap.

I saksfremstillingen blir det pekt på det at for at planen skal bli et brukbart redskap, som i større grad blir integrert i kommuneplanleggingen, bør den redigeres og strammes opp. Hvordan dette best skal gjøres, må avklares i kommunen. Kommunen kan for eksempel velge å ta hvert deltema for seg, og utdype, spisse og prioritere innen hvert felt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. april 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Busskilt
  av jto, 28.01.19

  Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

  Les mer
 • Flerkkefjord Gatemiljø
  av jto, 14.11.18

  Fylkeskommunen bidrar økonomisk og faglig til by- og stedsutvikling

  Les mer
 • Listalandskapet
  av jto, 23.10.18

  Lista blir Norges kandidat til Europarådets landskapspris

  Les mer