Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø avga i sist møte Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Det er Statens vegvesen som har sendt planforslaget på høring til fylkeskommuner og storbykommuner. Hovedutvalget mener at tiltaksplanen er et godt gjennomarbeidet plandokument for trafikksikkerhet i Norge. Aust- og Vest-Agder fylkeskommune arbeider nå med en revisjon av "Strategiplan for trafikksikkerhet 2018- 2029". Strategien vil bygge på de samme grunnlagsdokumentene som er presentert i høringsdokumentet.

I den nasjonale tiltaksplanen blir det slått fast at trafikksikkerhet fortsatt skal bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i transportsektoren. I Nasjonal Transportplan er det også satt etappemål for hvor raskt landet skal nærme seg nullvisjonen. Ambisjonen er at det skal maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde i vegtrafikken i 2030. Etappemålet for Agder-fylkene er maksimalt 22 drepte og hardt skadde i trafikken i 2030. 

Satsningsområende i høringsdokumentet til "Nasjonalt tiltaksplan for trafikksikkerhet" samsvarer godt med de satsningsområdene som er definert i utkastet til "Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018-2029".  Den nasjonale tiltaksplanen vil være et godt grunnlagsdokument i vår trafikksikkerhetsstrategi og vår handlingsplan for trafikksikkerhet. Arbeidet med felles handlingsplan i Agder starter opp når trafikksikkerhetsstrategien er vedtatt. Vest-Agder fylkeskommune kan derfor konstatere at de overordnede mål og satsningsområder i den nasjonale tiltaksplanen samsvarer godt med fylkeskommunes eget planverk. 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. desember 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxilampe.jpg
  av evas3, 11.09.18

  Ledig drosjeløyve i Lyngdal kommune

  Les mer
 • FU I Møte 040918
  av jto, 04.09.18

  Fylkesutvalget forslår utsettelse av sak om bompengeordning for Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Vesterveien
  av jto, 03.09.18

  Innpendlingen til Kristiansand økte med 30 prosent fra 2004 til 2017

  Les mer