Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene leverte sin rapport 1. februar 2018. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå rapporten på høring med høringsfrist onsdag 9. mai 2018. – Etter å ha lyttet til innvendingene har jeg nå bestemt at rapporten sendes på høring med tre måneders frist, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Opprinnelig var det bestemt en høringsfrist på seks uker. Departementet har fått flere tilbakemeldinger om at denne fristen blir for knapp, og har derfor bestemt å utvide høringsfristen.

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene

Ekspertutvalgets rapport:

Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. februar 2018 | Skriv ut siden