Areal- og transportplanutvalget for kristiansandsregionen behandlet før ferien en årsrapport for trafikkutviklingen i kristiansandsregionen. Den viser at færre kjører bil, flere sykler og mange flere benytter buss.

Biltrafikk

I perioden 2016-2017 er personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand redusert med 0,04 prosent. Det har ikke vært økning i biltrafikken i perioden 2009-2017. Når det gjelder nullvekstmålet i biltrafikken er det et faresignal at trafikken øker både på E18 og E39. Rushtrafikken har gått med 3,4 prosent  fra 2012 til 2017. Reduksjonen har holdt seg stabil fra innføringen av tidsdifferensierte bomtakster i 2013 og fram til og med 2017. Elbilandelen var 9,1 prosent  i 2017. I 2016 var den 6,1 prosent.

Busstrafikk

 I 2017 økte passasjerantallet på bussene i kristiansandsregionen med 3,4 prosent. I perioden 2012-2017 har antall passasjerer totalt økt med 19,3 prosent.

Sykkeltrafikk

Grunnet mye problemer med telleapparatene, er Hannevika det eneste punktet der en har god statistikk på sykkelbruken. Der økte sykkeltrafikken med 7 prosent fra 2016 til 2017.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juli 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxilampe.jpg
  av evas3, 11.09.18

  Ledig drosjeløyve i Lyngdal kommune

  Les mer
 • FU I Møte 040918
  av jto, 04.09.18

  Fylkesutvalget forslår utsettelse av sak om bompengeordning for Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Vesterveien
  av jto, 03.09.18

  Innpendlingen til Kristiansand økte med 30 prosent fra 2004 til 2017

  Les mer