Fylkestinget vedtok Rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler på Tangvall, i fylkestinget 13. desember. Dette programmet skal legges til grunn for det videre arbeidet med fellesarealer og videregående skoles eksklusive arealer.

 

Bakgrunn

Fylkestinget fattet i 2015 og 2016 vedtak om at ny videregående skole på Tangvall skulle bygges samlokalisert med ny ungdomsskole og kultursenter og idrettsanlegg i Søgne kommune. Kommunestyret i Søgne har fattet tilsvarende vedtak. Utbyggingen på Tangvall må ses i sammenheng med renovering/nybygg på Søgnetunet, og med skolebruksplanen som viser behovet for flere elevplasser i Kristiansandsregionen

 Søgne videregående skole skal utvides til 600 elevplasser og 5 utdanningsprogram. Skolen blir en del av nytt skole-og kultursenter på Tangvall der skolen blant annet samlokaliseres med Tangvall ungdomsskole, kultursenter og idrettsanlegg. I tillegg skal skolen ha en del av sine praksisarealer på Søgnetunet. Mer om Rom- og funksjonsprogrammet

Fylkestinget vedtok:

 1. Rom- og funksjonsprogram legger til rette for læringsarbeid innen miljø, klima og energi for alle utdanningsprogram, og skolebygget tilrettelegger for en utforskende og praksisnær metodikk

2. Læringsarealene på Søgnetunet og Tangvall ses helhetlig og kan benyttes av ulike utdanningsprogram.

3. I planlegging av nye skolebygninger på Tangvall, skal det i størst mulig grad legges vekt på at bygninger blir klima- og energinøytrale.

4. Skolebibliotek tas inn i rom og funksjonsprogrammet etter gjeldende lover.

 

Les hele Rom- og funksjonsprogrammet her.

 

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 13. desember 2017 | Skriv ut siden