En fersk samferdselsstatistikk, som onsdag ble behandlet i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, viser at innføringen av rushtidseffekt i Kristiansand har hatt en effekt på folks reisevaner og holdninger. Dette vises ved nedgang i antall biler som passerer bommene i rushtidstimene, hvor det er innført høyere bomavgift. Parallelt ser man en økning i antall passasjerer som reiser med buss, noe som tyder på at rushtidsavgiften har påvirket innbyggerne til å velge et grønnere transportalternativ.

I andre deler av fylket, hvor det ikke er et dekkende kollektivtilbud og ingen lignende restriktive tiltak, vil innbyggerne i stor grad fortsatt velge bilen. Dette synliggjøres i statistikken fra bomstasjonene i Lister som viser en økning i totaltrafikk på 30,7 prosent fra 2010-2018. I tillegg preges regionene utenfor Kristiansandsregionen av å ha spredte arbeidsplasser som gjør det nødvendig for innbyggerne å kjøre bil i forbindelse med arbeidsreiser/fritidsreiser. I tillegg kommer innbyggerne som må pendle til arbeidssted i andre omkringliggende kommuner.

Trafikktallene bør sees i sammenheng med befolkningsvekst i fylket. Selv om Vest-Agder, og da særlig Kristiansand, har hatt befolkningsvekst, gir ikke dette nødvendigvis utslag i rushtrafikken. Dette kan tyde på at reisende i Vest-Agder ikke nødvendigvis bruker personbil mindre totalt sett, men at de har funnet andre fremkomstmidler i rushtiden. Den økende populariteten til elbiler påvirker trafikkbildet i fylket. Både i Kristiansand og i Lister ser man en stor økning i antall passeringer elbiler i bomstasjonene.  

Statistikken fra bomstasjonene i Kristiansand viser at den totale trafikken har holdt seg stabil fra 20172018. Fra 2013-2018 har antall passeringer i bomstasjonene i Kristiansand gått ned 0,4 prosent.  I 2018 har passeringene har gått ned 3,1 prosent sammenlignet med 2012.  

Kollektivtrafikken i Vest-Agder har hatt en økning på totalt 1,5 prosent fra 2017 til 2018 og NSB Regiontog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger har hatt en økning på 2,2 prosent fra 2017 til 2018. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mai 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer