Rypetellinger viser at det er godt med rype i fjellområdene i Agder i år. I likhet med mange andre områder i Sør-Norge ser årets sesong ut til å bli den beste på mange år sett med jegerøyne.

I første halvdel av august ble det gjennomført rypetellinger 4 ulike steder i Agder. I Bygland, Bykle, Sirdal og Valle ble 244 km med takseringslinjer undersøkt av frivillige kyndige takseringsmannskaper med hund.

Resultatene viser at det er gode rypetettheter i alle de undersøkte områdene. Den estimerte rypetettheten ligger mellom 18,7 og 41 ryper pr. km2, og dette må regnes som meget bra. Også produksjonen av kyllinger ser ut til å være på et godt nivå med variasjoner mellom områdene fra 3,4 til 4,8 kyllinger pr. par.

Årets takseringer tyder på at rypene har klart seg godt gjennom sommeren. Godt vær i og etter klekkeperioden er trolig en medvirkende årsak til dette. Samtidig har oppgang i smågnagerbestanden gjort at predatorer som rødrev og rovfugl har latt egg og kyllinger få være mer i fred enn i år med lite smågnagere.

En fornuftig rypeforvaltning handler om å begrense uttaket i dårlige år, og høste med glede i de årene hvor tettheten er bra og tillater et høyere uttak . Undersøkelser viser det sjeldent er nødvendig med spesielle begrensninger som  dagskvoter når rypebestanden overstiger 25 ryper pr km2. Dette betyr at mange rypejegere i år kan jakte uten å være redd for konsekvensene for neste års hekkebestand.

Rapporten fra årets rypetellinger kan leses her:

Rapport 2018 - Rypetakseringer i Agder

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 31. august 2018 | Skriv ut siden