Det var trangt om plassen i fylkesutvalgssalen i fylkeshuset i Kristiansand da fylkesutvalget i dag behandlet en sak om årlige driftstilskudd fra regionen til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsiloen på Silokaia i Kristiansand fra 2020. Etter nesten halvannen times debatt endte det med at fylkesutvalget med seks mot fem stemmer gikk inn for at Agder fylkeskommune fra 2020 skal gi et årlig driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo på 7,4 millioner kroner (2022-kroner). Flertallet på seks besto av representantene fra Høyre, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og fungerende fylkesordfører Tore Askildsen fra Kristelig Folkeparti. Representantene i Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Janne Nystøl fra Kristelig Folkeparti utgjorde mindretallet.

Tilskuddet skal indeksreguleres årlig i samsvar med statsbudsjettets deflator for kommunesektoren. Det legges opp til at Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune vil ta et felles ansvar for nødvendig regionalt driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo. Det forutsettes videre at Kristiansand kommune yter sin andel av det regionale driftstilskuddet.

Fylkesutvalget anbefaler videre at  fylkestinget, under den endelige fylkeskommunale behandlingen 18. juni godkjenner et utkast til avtale med Kristiansand kommune om regional finansiering av Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo fra og med 2020.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer