Det var trangt om plassen i fylkesutvalgssalen i fylkeshuset i Kristiansand da fylkesutvalget i dag behandlet en sak om årlige driftstilskudd fra regionen til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsiloen på Silokaia i Kristiansand fra 2020. Etter nesten halvannen times debatt endte det med at fylkesutvalget med seks mot fem stemmer gikk inn for at Agder fylkeskommune fra 2020 skal gi et årlig driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo på 7,4 millioner kroner (2022-kroner). Flertallet på seks besto av representantene fra Høyre, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og fungerende fylkesordfører Tore Askildsen fra Kristelig Folkeparti. Representantene i Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Janne Nystøl fra Kristelig Folkeparti utgjorde mindretallet.

Tilskuddet skal indeksreguleres årlig i samsvar med statsbudsjettets deflator for kommunesektoren. Det legges opp til at Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune vil ta et felles ansvar for nødvendig regionalt driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo. Det forutsettes videre at Kristiansand kommune yter sin andel av det regionale driftstilskuddet.

Fylkesutvalget anbefaler videre at  fylkestinget, under den endelige fylkeskommunale behandlingen 18. juni godkjenner et utkast til avtale med Kristiansand kommune om regional finansiering av Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo fra og med 2020.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer