Fylkesutvalget imøtekom tirsdag en søknad fra Senter Mot Seksuelle Overgrep - Agder om 150.000 kroner i driftstøtte for 2018. Senteret er et lavterskeltilbud for menn og kvinner som har vært utsatt for seksuelle krenkelser eller overgrep. Videre er det et tilbud til de som er utsatt for overfallsvoldtekter og seksualisert vold i nære relasjoner. Det er også et tilbud til pårørende og andre involverte parter. Senteret tilbyr samtaler, grupper og sosiale treffpunkt.

I tillegg jobber også senteret forebyggende gjennom å gi råd, veiledning, informasjon og undervisning til elever og lærere i videregående skole, studenter, helsesøstre og andre interesserte.

 I 2017 har senteret gjennomført undervisning ved 13 videregående skoler i Agder, av disse ti skoler i Vest-Agder, med nærmere 1000 elever/ansatte.  Det er gjennomført undervisning for to folkehøyskoler og for mindreårige asylsøkere ved Kongsgård. Videre har senteret gjennomført undervisning for 450 helsefaglige studenter ved Universitetet i Agder og kurs for frivillige, og intresseorganisasjoner 

I 2017 henvendte senteret seg spesielt mot russen. Senteret har allerede gjort avtaler med skoler om undervisning til russen våren 2018. Det er opprettet kontakt med utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune for praktisk oppfølging. 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. februar 2018 | Skriv ut siden