Stiftelsen UNI besluttet i et styremøte 30. august å innvilge 270.000 kroner til brannsikring på Vest-Agder museets avdeling Sjølingstad Uldvarefabrik. Det fremgår i en pressemelding fra stiftelsen. I 2016 ble det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som avdekket enkelte sikkerhetsrisikoer med hensyn til brann på fabrikken. Tidligere har uldvarefabrikken søkt Kulturrådet om støtte, og blitt innvilget 400.000 kroner. Brannsikringen har en totalkostnad på 700.000 kroner.

Sjølingstad Uldvarefabrik ble grunnlagt i 1894 og var i ordinær drift fram til 1984. Fabrikkanlegget er bevart som et teknisk-industrielt kulturminne med bygninger og produksjonsutstyr. Museet jobber med vedlikehold av kunnskap gjennom produksjon av garn, tepper og andre ullvareprodukter. Hele fabrikkanlegget med inventar og utstyr er et nasjonalt kulturminne med høy kulturhistorisk verdi. Anlegget er komplett, autentisk og et viktig kulturminne, også i nordeuropeisk sammenheng.

Museet mottar i løpet av året rundt 8 000 besøkende. Dette er både enkeltstående turister og grupper, med hovedvekt på skoleklasser.

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som gir økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Stiftelsens ideelle formål er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern. Hensikten er å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. september 2017 | Skriv ut siden