Skattetallene fra SSB for juni 2018 viser at kommunene fikk inn 79,4 milliarder kronjer og fylkeskommunene 16,5 milliarder kroner i skatteinntekter i første halvår. Dette er henholdsvis 3,8 og 3,2 prosent mer enn i første halvår i fjor.

Forskuddstrekk fra arbeidsgivere utgjør hovedtyngden av skatteinntektene, og disse inntektene har i perioden januar-juni økt med 4,7 prosent i kommunene og 4,2 prosent i fylkeskommunene, sammenliknet med samme periode i 2017. Forskuddsskatt har i perioden januar-juni gått ned med hhv 0,9 prosent og 1,6 prosent. 

Kommunenes skatteinntekter i juni var 7,7 prosent lavere enn i samme måned i fjor.  Tallene for fylkeskommunene viser en nedgang på 9,5 prosent sammenliknet med juni i fjor. Det er særlig lavere inngang av restskatt som gjør utslag i juni.

Kilde: KS

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. august 2018 | Skriv ut siden